• Data rozpoczęcia: 28 grudnia 2019

Rekolekcje dla rodzin „Bóg stał się Jednym z Nas” z zabawą sylwestrową odbędą się w dniach od 28 grudnia 2019 roku do 1 stycznia 2020 roku. Wydarzenia odbędą się w dominikańskim domu rekolekcyjnym w Korbielowie. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: dom.rekolekcyjny.korbielow@gmail.com lub telefonicznie (664 050 165) od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-19:00.

„Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, (…)  wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi” (Mdr18,14-15). Bóg stał się małym Dzieckiem. Jak w słabości i bezbronności tego Dziecka zobaczyć srogiego wojownika, wszechmocne Słowo Boga, które „stało się człowiekiem, aby zniszczyć dzieło diabła”?  (Por. J3,8). I jak w Osobie Bożego Niemowlęcia zobaczyć wszechmocnego Boga, który – wedle słów Bogarodzicy- „strąca władców z tronowi, a wywyższa pokornych”? Jak dzisiaj wierzyć, że w maleńkim Jezusie objawia się Prawda, Miłość i ocalające świat Miłosierdzie Ojca Przedwiecznego? Jak w klimacie rodzinnych świąt, przy śpiewie kolęd i sentymentalnych pastorałek przybliżyć się chociaż trochę do istoty tajemnicy Bożego Narodzenia? Jak?… tylko idąc drogą pokornej wiary, nadziei i miłości. Zapraszamy na rekolekcje wszystkich, którzy radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia pragną ubogacić refleksją, modlitwą i ciszą. Zapewniamy, że mimo to, nie zbraknie miejsca i czasu na radość i wspólną zabawę.

Rekolekcje będą miały charakter otwarty – będą w nich uczestniczyli zarówno dorośli, jak i dzieci. Codziennie będziemy celebrować Eucharystię, adorować Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie oraz spotykać się na konferencji. Przedpołudniami będzie czas wolny na odpoczynek, spacer, modlitwę osobistą, lekturę lub narty (jeśli będzie śnieg!). W określone dni będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Jak co roku, zachęcamy uczestników do przygotowania zabawy sylwestrowej, która zwieńczy nasze rekolekcje i cały rok 2019.

Zapisy drogą meilową.

W zgłoszeniu prosimy o kilka informacji o sobie:
– imię i nazwisko (prosimy podać wiek dzieci!!!)
– miejsowość zamieszkania
– telefon kontaktowy
– kilka słów o doświadczeniu wiary

Prowadzi Zespół Domu Rekolekcyjnego