• Data rozpoczęcia: 31 maja 2019

 

Czuwania w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

w Hałcnowie w 2019 roku

26 kwietnia  

Intencja: O dar mądrości i bł. Boże dla księży biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych naszej diecezji. (modlitwy animuje parafia Bielsko-Biała Lipnik )

 31 maja  

Intencja: O dar rozumu i bł. Boże dla wszystkich żyjących, siłę i ukojenie dla cierpiących, a dla zmarłych o wieczną szczęśliwość. (modlitwy animuje Apostolstwo Dobrej Śmierci)

28 czerwca 

Intencja: O dar rady i bł. Boże dla dzieci i młodzieży (Będziemy modlić się także za bp. Piotra w dniu jego imienin). (modlitwy animuje parafia Kozy)

26 lipca 

Intencja: O dar męstwa, radosne i konsekwentne świadectwo chrześcijańskie dla wierzących w Boga. (modlitwy animuje parafia Bielsko-Biała Leszczyny) 

30 sierpnia 

Intencja: O dar wiedzy,  błogosławieństwo Boże, zgodę i jedność w naszej Ojczyźnie. (modlitwy animuje parafia Straconka i Mikuszowice)

27 września 

Intencja; O dar bojaźni Bożej i odnowę miłości w naszych rodzinach. (modlitwy animuje parafia Kozy Gaje i Małe Kozy)

25 października 

Intencja: O dar pobożności dla wszystkich wierzących, za Ojca Świętego Franciszka i Kościół Święty. (Będziemy modlić się także za bp. Tadeusza z okazji jego imienin). (modlitwy animuje parafia (Bielsko-Biała Złote Łany)  

Program Czuwania

18.00 – Uroczyste odsłonięcie Cudownej Piety Hałcnowskiej

– Droga Krzyżowa wokół kościoła

– Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa

20.00 – Msza św. koncelebrowana z kazaniem

21.00 – Apel Jasnogórski

–  Zasłonięcie Figury Matki Bożej Bolesnej