• Data rozpoczęcia: 6 sierpnia 2018
  • Data zakończenia: 11 sierpnia 2018

II edycja Letniej Szkoły Biblijnej poprowadzi nas w świat Nowego Testamentu.

Zaułkami świata żydowskiego i pogańskiego, w którym powstawała Ewangelia poprowadzi nas prof. Barbara Strzałkowska. Profesor Strzałkowska tak opisuje tematykę tegorocznej edycji Letniej Szkoły Biblijnej.

Św. Hieronim w swym Komentarzu do Księgi Izajasza napisał, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Te słowa odnoszą się zarówno do tradycji Starego, jak i Nowego Testamentu, choć, by poznać Osobę i Dzieło Naszego Zbawiciela sięgamy najczęściej po karty Testamentu Nowego.

Jaki portret Jezusa wyłania się z kart czterech Ewangelii?

Wiemy, że obraz zależy w dużej mierze od tego, kto jest jego autorem. Spośród czterech Ewangelii kanonicznych dwie (Mateusza i Jana) zostały napisane przez uczniów Chrystusa, a dwie pozostałe (Marka i Łukasza) przez uczniów Apostołów. Wszystkie cztery są świadectwem wiary rodzącej się wspólnoty uczniów. Wszystkie zostały spisane kilkadziesiąt lat po wydarzeniach, które opisują, ale oparte są na pamięci i świadectwie tych, którzy, powołani przez Chrystusa, nieśli Dobrą Nowinę o Zmartwychwstałym aż po krańce ówczesnego świata. Ten świat, stanowiący kontekst Ewangelii, to najpierw świat żydowski, z którego korzenia wyrosło to, co nazywamy Nowym Testamentem i bez którego nie da się w pełni zrozumieć posłannictwa Jezusa. Ale to także świat pogański, który włączony do wspólnoty Kościoła, wywarł niemały wpływ na jej kształt, teologię, nauczanie, a nawet na język i pojęcia.

Jak autorzy Ewangelii przedstawili Osobę i działalność Jezusa Chrystusa, i Jego naukę? Czy fakt, że Ewangelie są cztery coś zmienia w naszym rozumieniu ich przesłania? Niech towarzyszem naszych rozważań biblijnych na temat Ewangelii będą słowa Psalmisty „Szukam, o Panie, Twojego Oblicza” (Ps 27,8).