• Data rozpoczęcia: 1 sierpnia 2019

Bielsko-Biała Lipnik, Dom Matki i Dziecka, początek pracy sióstr nazaretanek. Bp R. Pindel.