• Data rozpoczęcia: 24 kwietnia 2019

KOLORY „PIĄTEJ EWANGELII”

z kolekcji Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie

XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Sacrum in Musica w Bielsku-Białej 2019

Galeria Środowisk Twórczych

24.04.2019 (otwarcie wystawy po koncercie muzyki żydowskiej)

Kolekcja zawiera około 70 obrazów, które powstały jako pokłosie pielgrzymki-pleneru do Ziemi Świętej w 2014 r., artystów zrzeszonych w Kazimierskiej Konfraterni Sztuki w Kazimierzu Dolnym. Wystawa pokazuje głównie malarstwo olejne na płótnie, ale również akwarele, pastele i prace w technice mieszanej. Wszystkie prezentowane dzieła to prace przedstawiające, odwołujące się do tradycyjnego malarstwa pejzażowego często również posługujące się impresyjnym, grubym śladem pędzla i szpachli. Kilka prac ma charakter szczególnie symboliczny i dekoracyjny, wszystkie zaś starają się oddać przeżycia artystów z ich pobytu w Ziemi Świętej.

Kolekcja obrazów „Kolory Piątej Ewangelii” ma na celu ukazywanie piękna Ziemi Świętej w różnych ośrodkach przeznaczonych na wystawy na terenie Polski i zagranicy, aby w ten sposób szerzyć cześć i miłość do ziemskiej Ojczyzny Chrystusa.

Kolekcja obrazów – „Kolory Piątej Ewangelii”, powstała dzięki pracom szesnastu malarzy, uczestników wyjazdu-pleneru. Są to: Marek Andała, Marta Weronika Andała, Anna Borkowska, Włodzimierz Dąbkowski, Roman Gruszecki, Ilona Irmina Iwańska, Jacek Piotr Jarosz, Halina „Jagoda” Kołodziejska, Jacek Kwiatkowski, Bartłomiej Michałowski, Sławomir Mikawoz, Agnieszka Mitura, Leszek Niewiadomski,  Jolanta Opolska, Mariusz Płoszaj-Mazurek, Krystyna Rudzka-Przychoda. Wystawa pokazuje Ziemię Świętą, taką, jaką poczuli, zobaczyli, dotknęli artyści z Konfraterni odkrywając jej kolory i piękno, dzięki wspaniałemu przewodnikowi o. Nikodemowi Gdykowi OFM – franciszkaninowi z Komisariatu Ziemi Świętej z Krakowa.

Kazimierska Konfraternia Sztuki, to stowarzyszenie, które zrzesza artystów identyfikujących się z Kazimierzem odwołując się przy tym do tradycji rozkwitłej tu w latach międzywojnia kolonii artystycznej. W historii Miasteczka zapisała się akcjami wspólnego malowania, których efektem jest olbrzymie płótno „Gdzie tak naprawdę tworzył Szekspir, czyli nieznane kartki z dziejów Kazimierza”, czy ponad 30 metrowa Galeria w ro/zwoju. Ma na swoim koncie ożywienie koryta Grodarza, którym w czasie trwania Festiwalu Filmu Kanał Sztuki Dwa Brzegi płynie… sztuka. Na swoim koncie ma wiele innych działań artystycznych i charytatywnych.

Piąta Ewangelia” – to określenie, jakie ukuł Ernest Renan – francuski filozof i pisarz, odnosząc się do swojej podróży po Palestynie. I rzeczywiście inaczej, pełniej odczytuje się wydarzenia biblijne w kontekście środowiska, w którym miały miejsce. Ponieważ nie wszyscy mogą pojechać do ziemskiej Ojczyzny Chrystusa, Komisariat Ziemi Świętej, przybliża tę szczególną Ziemię spotkania Boga z człowiekiem na łamach kwartalnika „Ziemia Święta”, a także poprzez różne wystawy.

Właścicielem kolekcji „Kolory Piątej Ewangelii” jest Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie, organizator pielgrzymek, wydawca książek i kwartalnika „Ziemia Święta”. Jesteśmy przedstawicielami na Polskę franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej, która od 800 lat jest opiekunem miejsc świętych na Bliskim Wschodzie.

Opr. Agnieszka Mitura i Nikodem Gdyk OFM

Fragmenty wspomnień uczestników zamieszczone w katalogu:

(…) Ten niezwykły wyjazd, plener i pielgrzymka objęła najważniejsze miejsca i sanktuaria związane z życiem Jezusa, Maryi i Apostołów. Podczas podróży towarzyszyło nam słońce, ciepło, egzotyczne krajobrazy, rośliny, monumentalne budowle z czasów Chrystusa i innych epok. Nie zapomnę widoków Jerozolimy, które podziwialiśmy z tarasów, nostalgicznej pustyni Judzkiej, słoności Morza Martwego, ciszy, która towarzyszyła podczas płynięcia łodzią po Jeziorze Galilejskim, odnowienia przyrzeczeń Chrztu świętego w rzece Jordan, przeżyć związanych z Drogą Krzyżową. I można by wymieniać i wymieniać. Nie sposób nie wspomnieć o Ojcu Nikodemie, który swoją wiedzą i duchowością dodawał kolorytu naszej „wyprawie”. Poczynione na wyjeździe obserwacje, zdjęcia, notatki i szkice przyczyniły się do powstania wielu obrazów. Spełniło się moje marzenie o byciu w Ziemi Świętej.” (Anna Borkowska)

Listopad 2014. Podróż do Ziemi Świętej staje się faktem. Oczekiwania… Trudno to podsumować. Nie mogę oprzeć się refleksjom wynikającym ze świadomości przebywania w miejscach znanych mi do tej pory z Ewangelii. Chodzenie po kamieniach leżących tu od setek lat, schylanie się pod powałami, klękanie przed ołtarzami powstałymi w miejscach uświęconych, opisywanych w Biblii – to wszystko wywołuje wciąż wspomnienia…

Co jeszcze zachwyca i zaskakuje w Ziemi Świętej? Na pewno różnorodność kultur, religii, krajobrazu, otwarta przestrzeń pustyni i ciasne, barwne uliczki Betlejem, Safed, Akko, Jerozolimy…

Myślę, ze byłą to jedna z najważniejszych moich podróży.” (Marek Andała)

„Spotkanie z Ziemią Świętą trudno opisać słowami. Ciągle nie potrafię uporządkować myśli, ogarnąć ogrom przeżyć duchowych i estetycznych. Byłem przecież w miejscach najświętszych i najważniejszych dla chrześcijan – kroczyłem śladami Chrystusa. Zdałem sobie jednocześnie sprawę jak jestem daleko od drogi przez Niego wyznaczonej. Jedną z niewątpliwych wartości mojej pielgrzymki była możliwość rozliczenia się z samym sobą, odkrycie tego, co dobre, al. I plugawe. Poczułem swoją małość.

Oprócz czysto duchowych przeżyć były również doznania estetyczne.

Izrael – niewielkie przecież pastwo zaskakujące swoją różnorodnością.

Zielona Galilea, pustynna Judea, góry morza, jeziora i wspaniałe zabytki architektury. Zafascynowała mnie pustynia, jej ciepłe ziemiste barwy, przestrzeń zamknięta błękitem i ta wspaniała cisza. Chłonąłem wszystko, by móc jeszcze długie lata swoje uczucia przelewać na płótno.” (Włodzimierz Dąbkowski)