• Data rozpoczęcia: 18 marca 2019

W poniedziałek, 18 marca, w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia odbędzie się konferencja naukowa połączoną z promocją publikacji dra Andrzeja Strzeleckiego „Topografia Pamięci. Miejsca pamięci o ofiarach Auschwitz i bohaterach ruchu oporu w latach 1939-1945 znajdujące się na Ziemi Oświęcimskiej.”

Konferencja zakończy się zwiedzaniem wystawy „Klisze pamięci. Labirynty” stworzonej przez więźnia obozu Auschwitz – Mariana Kołodzieja, znajdującej się w podziemiach franciszkańskiej świątyni w Harmężach.

Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władz samorządowych: gmin, miast, powiatu i województwa. Zaproszenie zostało również skierowane do instytucji edukacyjnych, jednostek kultury oraz mieszkańców. Patronat nad wydarzeniem objęła wicepremier Beata Szydło. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.

„Jest to dla naszej instytucji ważne wydarzenie, ponieważ dzięki niemu możemy pokazać ideę i misję naszego muzeum – upamiętniania historii mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, a także zaznaczyć obecność nowej jednostki kultury na tym terenie” – mówi dyrektor Muzeum Dorota Mleczko.

Od kilku miesięcy na terenie Oświęcimia działa nowa jednostka kultury – Muzeum Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, której celem działania jest przedstawianie wielowiekowej historii Ziemi Oświęcimskiej przez pryzmat losów jej mieszkańców. Istotnym elementem narracji jest ukazanie tragicznej sytuacji miejscowej ludności, po wybuchu II wojny światowej, której przyszło żyć w sąsiedztwie niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz- Birkenau.

Kluczowym tematem lokalnej historii jest pomoc więźniom udzielona przez mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i polski ruch oporu w warunkach terroru okupacyjnego, w kontekście realizowanego w obozie planu zagłady.

Do siedziby Muzeum coraz liczniej zgłaszają się pasjonaci lokalnej historii, historycy, ale przede wszystkim mieszkańcy, którzy pragną wzbogacić naszą kolekcję, dzieląc się swoimi opowieściami i pamiątkami dokumentującymi losy okolicznej ludności.

Szczegółowy program konferencji:

10.00 – 10.15– rozpoczęcie konferencji – powitanie gości przez panią dyrektor Dorotę Mleczko; wystąpienia zaproszonych gości

10.15 – 10.45– prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wykład – Polityka i praktyka okupacyjna. Okupant – okupowani

10.45–11.15– prof. dr hab. Piotr Franaszek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykład – Praca przymusowa jako forma eksploatacji i eksterminacji ludności polskiej przez Niemców w latach II wojny światowej na przykładzie mieszkańców Krakowa

11.15 – 11.45– dr Piotr Setkiewicz z Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Wykład – Polityka okupanta niemieckiego wobec mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

11.45 – 12.15– przerwa kawowa

12.15 – 12.45– wystąpienia recenzentów publikacji – prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i dr Piotr Setkiewicz z Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

12.45 – 13.15– prezentacja publikacji – dr Andrzej Strzelecki: Topografia Pamięci. Miejsca pamięci o ofiarach Auschwitzi bohaterach ruchu oporu w latach 1939 – 1945 znajdujące się na Ziemi Oświęcimskiej

13.15 – 14.00– zwiedzanie wystawy więźnia obozu Auschwitz–Birkenau Mariana Kołodzieja „Klisze pamięci. Labirynty” – oprowadzi proboszcz Parafii Matki Bożej Niepokalanej o. Piotr Cuber

Więcej na stronie Muzeum: https://www.muzeumpamieci.pl/