• Data rozpoczęcia: 15 czerwca 2019

Konferencja duszpasterska

Już po raz drugi Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR (ognisko w Rychwałdzie) przy współpracy z Fundacją Rodzina w Służbie Człowieka oraz Klasztorem Franciszkanów w Rychwałdzie i Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej organizuje konferencję popularnonaukową Love Story czy Poligon? O małżeństwie dzisiaj poświęconą tematyce małżeństwa i rodziny.

Dostrzegamy duże zainteresowanie tą tematyką spowodowane przede wszystkim zamieszaniem w odniesieniu do samych określeń i pojęć definiujących rodzinę.

Konferencja w swoim założeniu ma propagować i promować chrześcijańskie i katolickie rozumienie sakramentalnego małżeństwa i rodziny. Chcemy również wychodzić naprzeciw małżeństwom przeżywającym trudności lub poważne kryzysy. Wyrażamy przekonanie, że dobrze wykorzystana łaska sakramentu pozwala przezwyciężać to, co trudne, a nawet sprawia, że wiele kryzysów po prostu nie ma prawa zaistnieć.

Konferencja odbędzie się 15 czerwca (sobota) w Rychwałdzie w pomieszczeniach Franciszkańskiego Domu Rekolekcyjno-Edukacyjnego. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Zaproszeni prelegenci:

Anna Małecka-Puchałka (Bielsko-Biała), wykładowca w Diecezjalnym Studium Rodziny, od wielu lat pracuje w poradnictwie rodzinnym;

o. Jan Janus OFMConv (Legnica), doktor teologii, przełożony franciszkańskiego konwentu w Legnicy, wieloletni duszpasterz rodzin;

Ks. Tomasz Gorczyński (Bielsko-Biała), doktor teologii, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko – Żywieckiej.

Program konferencji:

10.00 – Powitanie uczestników

10.10 – wykład (o. dr Jan Janus OFMConv., Legnica)

10.40 – świadectwo (osoba ze wspólnoty Sychar)

10.50 – przerwa kawowa

11.10 – wykład (Anna Małecka-Puchałka, Bielsko-Biała)

11.50 – świadectwo (małżeństwo ze wspólnoty Sychar)

12.00 – dyskusja

12.30 – Msza św. w bazylice (ks. dr Tomasz Gorczyński)

13.30 – agapa, zakończenie konferencji

Kontakt:

Tomasz Pawlik OFMConv (Rychwałd)

Tel: +48 694173190

e-mail: angelicorusso@gmail.com