• Data rozpoczęcia: 19 stycznia 2018

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej, piątek 19 stycznia, godz. 10:00.

Radio „Anioł Beskidów” oraz Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej zapraszają na 10. Ekumeniczny Maraton Biblijny. Tym razem wraz z duchownymi i wiernymi różnych Kościołów i wyznań przeczytamy głośno początki dziejów Mojżesza oraz historię Wyjścia Narodu Wybranego z niewoli egipskiej, oddając się lekturze początkowych czternastu rozdziałów Księgi Wyjścia.

Lekturze towarzyszyć będzie wystawa poświęcona Irenie Sendlerowej, Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata. Senat RP dedykował jej pamięci bieżący rok 2018.

Maraton Biblijny zainauguruje bp Roman Pindel. Do wspólnego czytania zaproszono również przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich oraz Gminy Żydowskej, reprezentantów różnych zawodów, grup wiekowych i społecznych.

Czytanie początków Księgi Rodzaju rozpocznie się w piątek 19 stycznia o godz. 10:00 w auli Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, ul. Słowackiego 17a. Zapraszamy wszystkich, którzy raz jeszcze, w tej niecodziennej formie i przy udziale przedstawicieli różnych wyznań, w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, chcą na nowo przeżyć historię narodzin i ocalenia Mojżesza, jego powołania oraz wyjścia Izraelitów z niewoli.