• Data rozpoczęcia: 24 lutego 2020

Ojcowie franciszkanie z  Krakowa zapraszają na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie chorych, która zostanie odprawiona w kościele N.M.P. w Pogórzu k/Skoczowa w poniedziałek, 24 lutego 2020r., o godzinie 18.00.

W programie: Eucharystia, modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, modlitwa z nałożeniem rąk, błogosławieństwo wody, oleju i soli (które koniecznie prosimy przynieść ze sobą).

Mszę św. będą celebrować oo. franciszkanie, odprawiający Msze św. m in. w Kętach, Krakowie, oraz prowadzący Centrum Duchowości „Culmen et Fons” w Pińczowie.

(www.sekretariatewangelizacji.pl)

 „Jezus mu odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy». Natychmiast ojciec chłopca zawołał: «Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!»”  Mk 9, 23-24