• Data rozpoczęcia: 17 marca 2018
W kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie 17 marca o godz. 8:00 odprawiona zostanie Msza św. w intencji firm i przedsiębiorstw naszego regionu, po której nastąpi akt ich zawierzenia Najświętszej Marii Pannie. Osoby, które przyjdą na Mszę św. otrzymają przygotowany tekst zawierzenia i będą mogły uczestniczyć wspólnie z innymi przedsiębiorcami w tej uroczystości.
Organizator: Wspólnota Mężczyzn w modlitwie NIKODEM z Cieszyna