• Data rozpoczęcia: 3 marca 2018
  • Data zakończenia: 3 marca 2018

Program:
08:15 Ks. dr Manfred Deselaers: Znaczenie różnych perspektyw dla religijnej interpretacji doświadczenia „Auschwitz”
09:00 Ks. dr Manfred Deselaers: Żydowska teologia po Auschwitz
10:00 Dr Joanna Barcik: Myśl chrześcijańska po Auschwitz w Niemczech
10:45 Dr Joanna Barcik: Myśl chrześcijańska po Auschwitz w Polsce
11:45 Dr Joanna Barcik: Myśleć o Bogu po Auschwitz – perspektywa niemiecka i polska w zestawieniu z perspektywą żydowską (ćwiczenia)
13:15 Przerwa obiadowa
14.45 Wizyta studyjna: Kaplica Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu – Kościół parafii Św. Maksymiliana w Oświęcimiu (z relikwiami) – Kościół OO. Franciszkanów w Harmężach (wystawa byłego więźnia Mariana Kołodzieja)
18.15 Ks. dr Manfred Deselaers: Papieże wobec Szoah: Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o Auschwitz
19:00 Ks. dr Manfred Deselaers: Podsumowanie. Od „sporu o Karmel w Auschwitz” do dialogu i wspólnej modlitwy „u progu Auschwitz”

Udział w konferencji dla zainteresowanych jest bezpłatny.
Przygotowujemy obiad w cenie 15,- zł.
Zaświadczenie Program konferencji obejmuje 12 godzin dydaktycznych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w konferencji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumeny i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Zgłoszenie do 25 lutego na adres
Centrum Dialogu i Modlitwy, 32-602 Oświęcim, Ul. M. Kolbego 1,
tel.: +48 33 8431000, e-mail: edukacja@cdim.pl