• Data rozpoczęcia: 30 stycznia 2020

Zaproszenie

Muzeum Miejskie w Żywcu i Muzeum Diecezjalne w Bielsku-Białej serdecznie zapraszają na prezentację późnogotyckiej tablicy Sacra Conversazione z Łękawicy po zakończonej konserwacji. Prezentowana tablica, wiązana z krakowskim warsztatem Marcina Czarnego, powstała w początkach XVI wieku i przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem wraz ze św. Mikołajem i św. Stanisławem. Obraz pierwotnie stanowił część centralną niezachowanego do dziś tryptyku zdobiącego wnętrze spalonego 26 X 1992 roku drewnianego kościoła św. Michała Archanioła w Łękawicy z początku XVI wieku.

Prezentacja połączona z omówieniem przeprowadzonych prac konserwatorskich oraz analizą historyczno-artystyczną bezcennej tablicy odbędzie się w Muzeum Miejskim w Żywcu (Stary Zamek), ul. Zamkowa 2, we czwartek 30 stycznia 2020 r. o godz. 13.00

W programie spotkania:

– mgr Patrycja Kucharzyk (absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) – Badania i konserwacja obrazu Sacra Conversazione ze św. Mikołajem i św. Stanisławem pochodzącego z gotyckiego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Łękawicy koło Żywca

– dr hab. Jarosław Adamowicz (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) – Dzieła malarstwa i rzeźby epoki gotyku i mistrzowie i ich twórcy 

– ks. dr Szymon Tracz (Konserwator Zabytków Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej) – Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Łękawicy – dziedzictwo utracone

Ks. dr Szymon Tracz

Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej