• Data rozpoczęcia: 19 listopada 2019

S. Anna Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, terapeuta motywujący, trener Dialogu Motywującego. Założycielka i Prezes Zarządu Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci będzie 19 listopada gościem kolejnego spotkania w hałcnowskiej bazylice. Zakonnica, walcząca na co dzień w obronie godności człowieczej przedstawi wykład „Kochać to nie znaczy zawsze to samo”.

S. Anna Bałchan – siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, działaczka społeczna. Od 1999 zajmuje się pomocą kobietom w kryzysie. W 2001 została jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom w Katowicach, od 2010 działającego pod nazwą Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Pomaga kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętym przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami, ofiarom przymuszonej prostytucji, a także bezrobotnym, mającym problemy wychowawcze, małżeńskie i finansowe.

Za swoją działalność s. Bałchan otrzymała w 2008 Nagrodę Totus oraz Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera.

Początek spotkania – godz. 19.00.