• Data rozpoczęcia: 18 lutego 2020

„Spotkania Sarkandrowskie”, Muzeum św. Jana Sarkandra, Skoczów

„Podróż św. Jana Sarkandra do Polski”