• Data rozpoczęcia: 17 grudnia 2019

17 grudnia 2019 r. Rozpoczęcie cyklu „Spotkania Sarkandrowskie”, Muzeum Świętego Jana Sarkandra, Skoczów, „Święty Jan Sarkander i Święty Melchior Grodziecki męczennicy śląska cieszyńskiego z okresu wojny XXX-letniej”. Koncert Józefa Brody, godzina 17:00.