• Data rozpoczęcia: 23 października 2019

Serdecznie zapraszamy Parafian oraz Gości na odpust ku czci Św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Uroczystości odbędą się w dniu 23 października 2019 r. (środa) w Sanktuarium w Wilamowicach.  O godz. 17.30 zostanie odprawiona uroczysta Msza św., po której nastąpi przejście na Rynek pod pomnik Świętego, gdzie zostaną złożone kwiaty.

W tym dniu Msze św. będą odprawiane o godz. 7.00, 10.00 (Msza św. szkolna) oraz o 17.30 (o godz. 17.00 różaniec), a kazania wygłosi Rodak – ks. Sławomir Rozner.

Zgodnie z Dekretem biskupa Ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej z 2018 r. odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który nawiedzi sanktuarium m.in. w uroczystość Św. Józefa Bilczewskiego w dniu 23 października.

Znamienne, że odpust ku czci Św. Józefa Bilczewskiego przypada w miesiącu maryjnym – październiku. Należy podkreślić, że Święty był wielkim czcicielem Maryi, a nie wszyscy zdają sobie sprawę z działań Świętego podejmowanych w obszarze kultu maryjnego.

Dzięki staraniom jednego z największych biskupów swoich czasów (za papieżem Leonem XIII):

– w dn. 28 listopada 1908 r.  Ojciec Święty Pius X zezwolił na wpisanie do Litanii Loretańskiej stałego wezwania: Królowo Korony Polskiej – módl się za nami;

– w dn. 18 marca 1909 r. – ponownie na prośbę św. Józefa Bilczewskiego, Pius X zezwala na obchodzenie Święta Najświętszej Maryi Panny jako Królowej Korony Polskiej, które obchodzone było 2 maja;

– papież Piusa X zgodził się, by obraz Matki Boskiej Częstochowskiej uwieńczyły korony papieskie – zażegnało to groźbę ukoronowania Królowej Polski insygniami, jakie planował ofiarować car Rosji.

Zatem w odpust mamy okazję zapoznać się z postacią i nauczaniem tego wielkiego Świętego i warto wykorzystać jesienny wieczór na zatopienie się w modlitwie i prośbach o łaski za Jego wstawiennictwem.

Zachęcamy wszystkich wiernych do uczestnictwa w uroczystościach odpustowych oraz do modlitwy za wstawiennictwem Św. Józefa Bilczewskiego.