• Data rozpoczęcia: 12 września 2019

Wieczory z Melchiorem. Ks. dr Marek Studenski, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej, „System i zasady wychowania jezuickiego”, Cieszyn, Aula Liceum Katolickiego, godz. 18:45,