• Data rozpoczęcia: 10 kwietnia 2020

Żywiec, konkatedra Liturgia na cześć Męki Pańskiej.