Troszczymy się o dane osobowe naszych Użytkowników zgodnie z Dekretem Konferencji Episkopatu Polski Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z 13 marca 2018 roku.

1. Administratorem danych jest Diecezja Bielsko-Żywiecka z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom kościelnym oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa.

3. Dane gromadzimy wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pomiarów statystycznych

4. Udostępnianie danych wizerunkowych osób związane jest z relacjonowaniem wydarzeń w Diecezji BIelsko-Żywieckiej, działaności Księży Biskupów oraz parafii należących do Diecezji.

5. Stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

6. W przypadku zgłoszenia wniosku o usunięcie Pani/Pana danych osobowych i/lub zdjęć z Serwisu, Dane usuniemy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku.

7. Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

9. Jeżeli jesteś użytkownikiem serwisu posiadasz następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do bycia zapomnianym.

10. Wszelkie zgłoszenia i informacje związane z ochroną danych osobowych nalezy kierować do Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych: Ks. Mateusz Kierczak, tel.: 734176638, mail: inspektor@diecezja.bielsko.pl