W dniu 10 czerwca 2017 roku w Krakowie odbył się IX Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci. Po raz pierwszy współorganizatorem tego Kongresu, oprócz Wydziału Misyjnego Archidiecezji Krakowskiej i Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, był Referat ds. Misji Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W związku z tym w Kongresie wzięły udział dzieci również z naszej diecezji, należące do parafialnych bądź szkolnych kół misyjnych z różnych części naszej podbeskidzkiej ziemi. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Ks. Abp Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski i Ks. Bp Roman Pindel – Biskup Bielsko-Żywiecki.

Celem tego misyjnego wydarzenia było uwrażliwienie dzieci na sprawy misji oraz możliwość wspólnego spotkania, dzielenia się i radości płynącej z faktu, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, bo mamy wspólnego Ojca, który kocha każdego człowieka. Drugim ważnym celem było uświadomienie sobie, że każdy z obecnych może być Małym Misjonarzem Jezusa, który na swój możliwy sobie sposób może troszczyć się o misjonarzy i o misje. Hasłem Kongresu były słowa hasła tegorocznego roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”.

Kongres poprzedziły konkretne przygotowania. Najpierw była modlitwa podejmowana przez różne środowiska dzieci i dorosłych. Następnie poznawanie świata misyjnego poprzez lekturę materiałów na temat misji. Dzieci zbierały też owoce dobrych uczynków, które podczas Mszy św. kongresowej zostały przyniesione w darach ofiarnych. Kolejnym elementem przygotowań były dwa konkursy: plastyczny „Jak pomagam misjom” oraz konkurs wiedzy o bł. Marii Teresie Ledóchowskiej. Do zadań poprzedzających Kongres należało również przygotowanie strojów w kolorach odpowiadających poszczególnym kontynentom, które zostały wcześniej przydzielone zgłoszonym grupom.

Sam Kongres wydarzył się 10 czerwca 2017 roku, a miejscem spotkania był Park Edukacji Globalnej Wioski Świata Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego w Krakowie przy ulicy Tynieckiej 39. Wszystko rozpoczęło się o godz. 8.00 rejestracją zgłoszonych grup. Następnie był czas na koncert i wspólną zabawę kolorowego tłumu dzieci. Centralnym punktem Kongresu była Eucharystia, której przewodniczył ks. Wojciech Kościelniak – misjonarz z Tanzanii, budowniczy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kiabakarii, szkoły i szpitala. Homilię natomiast wygłosił inny misjonarz – Ks.  Krzysztof Kasprzak, który na co dzień posługuje wśród Masajów w Tanzanii. Oprócz nich Mszę św. koncelebrowali: Ks. Tadeusz Dziedzic – Dyrektor Wydziału Misyjnego w Krakowie, ks. Janusz Talik – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz kapłani przybyli z grupami dzieci na Kongres. Obecne na Mszy św. były również Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera (klawerianki): S. Bożena Najbar – pracująca w krakowskim Wydziale Misyjnym, jedna z głównych organizatorek Kongresu oraz Siostry z Nigerii, które przyjechały na roczną formację do Krakowa. Podczas Mszy św. śpiewał chór Spontan z LO Sióstr Prezentek w Krakowie pod dyrekcją s. Wandy Putyry i pana Macieja Rutkowskiego. Chór wykonał pieśń w języku ibo wraz z siostrami klaweriankami z Nigerii. W repertuarze chóru Spontan nie zabrakło także hymnu kongresowego: „Jezus do swoich uczniów rzekł: Idźcie i głoście Ewangelię” oraz hymnu PDMD: „Dzieci wszystkich kontynentów chwalcie imię Pana”.

Po uroczystej Mszy św. dzieci wraz z opiekunami udali się do Kuchni Misjonarza, która jest stałym punktem misyjnych spotkań. Tym razem była to grillowa lokomotywa.

Po nabraniu sił fizycznych przyszedł czas na Wioski Świata. Było to sześć stanowisk, przy których dzieci mogły poznać tajniki życia mieszkańców poszczególnych kontynentów. Uczestnicy Kongresu zostali oprowadzeni po tych miejscach przez Wolontariuszy z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”, którzy to, oprócz przekazywanych wiadomości, przygotowali różne zabawy i konkursy misyjne.

Na zakończenie Kongresu podsumowano i ogłoszono wyniki konkursów, podziękowano tym, którzy przyczynili się do tego, że to piękne i kolorowe wydarzenie misyjne miało miejsce. Słowa wdzięczności popłynęły najpierw do Pana Boga za prowadzenie w przygotowaniach do Kongresu i jego przeprowadzenie oraz za dar pięknej pogody. Następnie do Księży Salezjanów i Wolontariatu Salezjańskiego „Młodzi Światu” za udostępnienie miejsca na spotkanie i kompetencję w poprowadzeniu dzieci po Parku Edukacji Globalnej wraz z zabawami kontynentalnymi. Wielkie podziękowania złożono katechetom, opiekunom, rodzicom, kapłanom, siostrom zakonnym za zorganizowanie grup dzieci na Kongres. Słowa wdzięczności popłynęły również do przedstawicieli środków masowego przekazu, sponsorów kuchni misjonarza i wszystkich, którzy przyczynili się do dobrego przeżycia tego pięknego wydarzenia. I w końcu gorące podziękowania skierowano do dzieci, które przybyły na Kongres i wypełniły go swoją radością, entuzjazmem i misyjnym zapałem.

I wreszcie na zupełny koniec przyszedł czas na modlitwę i… pamiątkowe selfie.