Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – Październik 2019

 

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny decyzją Papieża Franciszka będziemy obchodzić w całym Kościele, w październiku bieżącego roku. Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa na misji w świecie”.

Miesiąc ten ma się przyczynić do rozbudzenia świadomości missio ad gentesi podjąć z nową energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa. Ma się to dokonać poprzez:

  • osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
  • czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
  • pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misjiad gentes,
  • realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentesi chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

 

Modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Więcej informacji o Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym: https://missio.org.pl/pontyfikat/nadzwyczajny-miesiac-misyjny

Oficjalna strona internetowa nadzwyczajnego miesiąca misyjnego  www.october2019.va

List Papieża zapowiadający NMM: https://missio.org.pl/pontyfikat/nadzwyczajny-miesiac-misyjny/papiez-franciszek/562-list-papieza-zapowiadajacy-nadzwyczajny-miesiac-misyjny

 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ0t97aWcDE