Papieskie Dzieła Misyjne
 (PDM) – Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW), Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła(PDPA), Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) oraz Papieska Unia Misyjna (PUM) – zostały założone w XIX i XX wieku i miały za cel budzenie świadomości misyjnej wśród wiernych Kościoła katolickiego: dorosłych, młodzieży, dzieci oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego.

Gdy stały się Dziełami o zasięgu międzynarodowym zostały uznane za papieskie. Trzy pierwsze – Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Dzieło św. Piotra Apostoła, Dzieło Misyjne Dzieci – zyskały charakter papieski dnia 3 maja 1922 r. na mocy motu proprio Romanorum Pontificum papieża Piusa XI, natomiast Unia Misyjna Duchowieństwa dnia 28 października 1956 r. na mocy dekretu papieża Piusa XII. Papieskie Dzieła Misyjne są zatem narzędziem ewangelizacji pozostającym do dyspozycji Papieża.

PDM podlegają Kongregacji Ewangelizacji Narodów, której prefektem jest obecnie kard. Fernando Filoni. Do Rady Wyższej PDM należą sekretarze generalni Dzieł, prowadzący sekretariaty generalne w Rzymie. W poszczególnych krajach istnieją struktury krajowe Dzieł. W Polsce jest to Dyrekcja Krajowa PDM, Sekretariaty Krajowe Dzieł i dyrektorzy diecezjalni PDM. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Papieskie_Dzie%C5%82a_Misyjne)

http://missio.org.pl

 

 


Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW) powstało w roku 1822 r. w Lyonie, we Francji. Jego założycielką była sługa Boża Paulina Jaricot (1799-1862). Sto lat później papież Pius XI podniósł Dzieło do rangi papieskiej.

Zadaniem PDRW jest kształtowanie odpowiedzialności za misje, duchowa i materialna pomoc misjom, informowanie o różnych potrzebach misji oraz kształtowanie animatorów i współpracowników misji.

Dniem patronalnym Dzieła jest Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, obchodzony każdego roku w przedostatnią niedzielę października. Jest to dzień solidarności z całym Kościołem powszechnym.

http://www.pdrw.missio.org.pl/

 

 

 


Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA) powstało w Caen, we Francji, w roku 1889, z inicjatywy Joanny Bigard (1859-1934) i jej matki Stefanii Cottin. Głównym celem Dzieła jest pomoc w kształceniu i formacji seminarzystów oraz kandydatów do życia zakonnego w krajach misyjnych, a także pomoc w budowie i wyposażaniu seminariów oraz domów formacyjnych na misjach, budzenie odpowiedzialności za misje i troska o powołania w krajach misyjnych.

W roku 1922 papież Pius XI ogłosił Dzieło św. Piotra Apostoła papieskim. Jego patronką została św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a dniem patronalnym czwarta niedziela po Wielkanocy, czyli Niedziela Dobrego Pasterza, która jest Światowym Dniem Modlitw o Powołania.

http://www.pdpa.missio.org.pl/

 

 

 


Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) powstało w 1843 r. w Paryżu jako Stowarzyszenie Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa. Założył je biskup Karol de Forbin-Janson, za patrona wybierając Dzieciątko Jezus. W roku 1922 papież Pius XI nadał Dziełu tytuł papieski z zaleceniem, by rozwijano je w każdej katolickiej diecezji świata.

PDMD dąży do rozpalenia we wszystkich sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, zarówno duchowej, jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Dewizą Dzieła są słowa: DZIECI POMAGAJĄ DZIECIOM. W ich myśl mali chrześcijanie spieszą z pomocą – na miarę swoich możliwości – potrzebującym rówieśnikom w krajach misyjnych. Wspierają ich codziennymi modlitwami, a także ofiarami materialnymi.

Dniem patronalnym Dzieła jest Misyjny Dzień Dzieci, ustanowiony w roku 1950 przez papieża Piusa XII, w Polsce obchodzony 6 stycznia. Najbardziej znane inicjatywy PDMD w naszym kraju to „Dzieci komunijne dzieciom misji” oraz „Kolędnicy Misyjni”.

http://www.dzieciom-misji.missio.org.pl/

 


Papieska Unia Misyjna

Papieską Unię Misyjną (PUM) założył o. Paweł Manna (1872-1952) we Włoszech w roku 1916. Jej celem jest informacja i formacja misyjna kapłanów, członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia wspólnego i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i życia poświęconego Bogu, jak również innych osób pełniących w Kościele posługę pastoralną. Jan Paweł II powiedział, że „zadaniem Papieskiej Unii Misyjnej jest tchnienie życia, wiary, entuzjazmu i miłości we wszystkie formy pomocy misjom”.

W roku 1956 Unia została podniesiona do rangi dzieła papieskiego i przyjęła nazwę Papieska Unia Misyjna Duchowieństwa. Po roku 1980 zrezygnowano z ostatniego członu i obecnie znana jest jako Papieska Unia Misyjna.

http://www.pum.missio.org.pl/