25 lat katechezy w diecezji

  • 12 czerwca 2017, Robert Karp

W katedrze w Bielsku-Białej modlili się 3 czerwca katecheci świeccy i zakonni z diecezji bielsko-żywieckiej, dziękując za 25 lat diecezji. Mszy św. przewodniczył biskup Roman Pindel, a po liturgii uczestnicy wysłuchali konferencji poświęconej duchowości błogosławionych ojców: Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego.

Wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej ks. Marek Studenski przypomniał, że jednym z pierwszych zadań powstałej w 1992 diecezji była organizacja nauki religii w szkołach, stworzenie struktur katechetycznych w szkołach i powołanie centrali koordynującej naukę religii w szkołach podbeskidzkich.

„Dziś po 25 latach stajemy przed ołtarzem w gronie katechetów w pełni wykształconych, dobrze przygotowanych i dziękujących Panu Bogu za to, że od ćwierćwiecza wszystkie dzieci, począwszy od pięciolatków aż po młodzież maturalną, dwa razy w tygodniu spotykają się z Jezusem na lekcjach religii. Wiemy, że dla niektórych z nich to jedyne spotkanie z Chrystusem” – podkreślił dyrektor wydziału katechetycznego bielskiej kurii. Zauważył przy tym, że dla dzieci z rodzin, które nie chodzą do kościoła, katecheza jest jedyną formą kontaktu z Panem Bogiem.

Ks. Studenski zachęcił obecnych na Mszy katechetów, by potraktować sobotnie spotkanie modlitewne jako jedno wielkie dziękczynienie w imieniu swoim i tych uczących religii, którzy cieszą się emeryturą lub zostali już powołani do Domu Ojca.

W homilii w nawiązaniu do rozdziału 21. z zakończenia Ewangelii św. Jana – fragmentu, który jak zwrócił uwagę kaznodzieja został napisany przez ewangelistę później, jako swoista korekta do pierwotnego epilogu – bp Pindel podkreślił, że słowo to wskazuje, iż powinniśmy pytać o miłość do Chrystusa, „aby móc przyjąć to, co stanowi osobiste, niepowtarzalne powołanie”.

„Chodzi o takie podjęcie tego powołania, żeby ci, którzy patrzą na nas, mogli powiedzieć: to jest głosiciel, to jest katecheta, nauczyciel z powołania Chrystusowego – z powołania właściwego dla tego, który przekazuje wiarę Kościoła” – dodał i zachęcił, by dziękować Bogu za 25 lat pracy całego zespołu diecezji.

W imieniu katechetów z terenu diecezji Ewa Liberadzka, doradca metodyczny z kurialnego wydziału katechetycznego, podziękowała biskupowi za jego obecność i wsparcie. Poprosiła jednocześnie, by biskup służył „ramieniem”, na którym posłani przez Kościół do głoszenia Chrystusa katecheci, mogą się położyć i mieć pewność, „że Bóg ich kocha”.

Po liturgii, konferencję nt. duchowości błogosławionych ojców Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego wygłosili o. Darek M. Gaczynski OFMConv z Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów oraz promotor kultu męczenników krakowskiej prowincji br. Jan Hruszowiec OFMConv. Zakonnicy przybliżyli szczegóły życia i męczeńskiej śmierci misjonarzy z Pariacoto.

Br. Hruszowiec opowiedział też o trwającej już od ponad roku „Krucjacie różańcowej przeciw terroryzmowi”. Zdaniem zakonnika, stanowi ona „nowy dar od Boga na trudne czasy”. Wskazał także na liczne przykłady, świadczące o skuteczności modlitwy za wstawiennictwem błogosławionych franciszkanów, którzy sami zginęli od terroryzmu.

„Po całym świecie rozeszło się już 34 tys. różańców” – poinformował i zaznaczył, że błogosławieni misjonarze odbierają cześć w relikwiach I stopnia w 181 świątyniach na całym świecie. Obrazków z relikwiami II stopnia ojców Zbigniewa i Michała na całym globie rozeszło się dotąd 185 tys. sztuk.

Katecheci mogli uczcić na końcu relikwie błogosławionych.

Konferencja o błogosławionych męczennikach: