XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej

Temat: Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca.

Organizatorzy:

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  • Archidiecezja Lubelska

Terminy:

  • etap szkolny – 7 grudnia 2016 r.
  • etap diecezjalny – 12 stycznia 2017 r.
  • etap ogólnopolski – 23-25 marca 2017 r.

Regulamin i literatura: www.otk.pl