XXX OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
Temat: Dumni z Ewangelii i z Polski

Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Diecezja Przemyska

Terminy: Etap szkolny: 20 listopada 2019 r.
Etap diecezjalny: 4 marca 2020 r.
Etap ogólnopolski: 16-18 kwietnia 2020 r.
Materiały na konkurs zostaną przesłane do wszystkich Szkół Ponadpodstawowych w diecezji, nie trzeba zgłaszać danej szkoły w Wydziale Katechetycznym.
Regulamin i literatura: https://otk.pl