XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej

Temat: Św. Jacek – wzór ewangelizacji

Organizatorzy:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Diecezja Opolska

Terminy:
Etap szkolny: 15 listopada 2018 roku
Etap diecezjalny: 27 luty 2019 roku
Etap ogólnopolski: 28-30 marca 2019 roku

Materiały na konkurs zostaną przesłane do wszystkich Szkół Ponadpodstawowych w diecezji, nie trzeba zgłaszać danej szkoły w Wydziale Katechetycznym.

Regulamin i literatura: https://otk.pl