XXV Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej
dla klas IV – V szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020


Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą… (Mk 3,35)

Honorowy patronat:
Jego Ekscelencja Ordynariusz miejsca

Adresaci:
Uczniowie klas IV – V szkół podstawowych uczęszczający na lekcje religii

Organizatorzy:

 • Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
 • Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach
 • Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej
 • Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach
 • Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

Koordynatorzy konkursu:

 • koordynatorzy rejonowi: osoby wyznaczone przez organizatora
 • koordynatorzy szkolni: nauczyciele religii poszczególnych szkół

Cele konkursu:

 • Poznanie treści Ewangelii według św. Marka;
 • Ukazanie Biblii jako źródła wiary;
 • Zachęcanie uczniów do indywidualnej lektury Pisma Świętego;
 • Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.

Zgłoszenia:

Zgłoszenie szkoły do konkursu (tylko tej, która wcześniej nie brała udziału) katecheci przesyłają̨ do Wydziału Katechetycznego. Należy podać dokładny adres szkoły, imię
i nazwisko katechety. Zgłoszenie należy przesłać do 15 września do Wydziału Katechetycznego.

Etap szkolny:

Dnia 24.10.2019 r. katecheci przeprowadzają̨ eliminacje na terenie szkoły w oparciu
o materiały otrzymane do szkół  przez Wydział Katechetyczny. Do następnego etapu przechodzi trzech najlepszych uczestników. Protokół konkursu przesyłamy do Wydziału Katechetycznego do dnia 8.11.2019 r.

Etap rejonowy:

Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 28.11.2019 r. w trzech rejonach (Bielsko-Biała, Ustroń, Żywiec) według zasad podanych przez organizatora danej diecezji, w oparciu o materiały dostarczone przez Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.  Do finału zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali 80% poprawnych odpowiedzi.

Finał diecezji:

Odbędzie się̨ w diecezjach w dniu 5 marca 2020 r. Finał zostanie przeprowadzony
w formie pisemnej w oparciu o materiały dostarczone przez Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Komisja diecezjalna może podjąć́ decyzję                              o przeprowadzeniu ustnej dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.
Finał w Diecezji Bielsko-Żywieckiej odbędzie się 5 marca b.r. w domu katechetycznym przy Parafii Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich.

Komisje poszczególnych etapów konkursu:
– etap szkolny – nauczyciele religii, duszpasterze, przedstawiciele grona pedagogicznego;
– etap rejonowy – rejonowi wizytatorzy katechizacji, księża dziekani, diecezjalni doradcy metodyczni religii, nauczyciele religii, duszpasterze;
– finał diecezjalny – osoby powołane przez diecezjalnego organizatora konkursu.

Terminarz konkursu:
Etap szkolny – 24 października 2019 r.
Etap rejonowy – 28 listopada 2019 r.
Finał diecezjalny – 5 marca 2020 r.

Literatura:

Etap szkolny:
– Ewangelia według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Etap rejonowy:
– Ewangelia według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
– Wstęp do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
– Przypisy do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Finał diecezjalny:
– Ewangelia według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
– Wstęp do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
– Przypisy do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
– Słownik (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Wątpliwości i pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatora konkursu: Pani Anny Ficoń  tel.604556791