XXV  Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej
dla klas VI-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć́ nie będzie (J 6, 35)

Honorowy Patronat:
– Jego Ekscelencja Arcybiskup dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski
– Śląski Kurator Oświaty mgr Urszula Bauer

Adresaci:
Uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych uczęszczający na lekcje religii

Organizator:
Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie

Koordynatorzy konkursu:
– koordynatorzy diecezjalni – Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej, Sekcja Szkolno- Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu – koordynatorzy rejonowi – osoby wyznaczone przez koordynatora diecezjalnego
– koordynatorzy szkolni – nauczyciele religii poszczególnych szkół

Cele konkursu:
– Poznanie Ewangelii według św. Jana
– Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina
– Kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o słowo Boże
– Zachęcenie do większej aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły
– Kształtowanie umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy religijnej i rozwijania zainteresowań

Zgłoszenie udziału w konkursie:

Zgłoszenie szkoły do konkursu (ale tylko tej, która do tej pory nigdy nie brała wcześniej udziału) katecheci przesyłają̨ do Wydziału Katechetycznego diecezji.  W zgłoszeniu należy podać dokładny adres szkoły, imię i nazwisko katechety. Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 września 2019 roku.

Etap szkolny:

Dnia 24.10.2019 r. katecheci przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały przekazane przez Wydział Katechetyczny.
Do następnego etapu przechodzi tylko 3 najlepszych uczestników. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do Wydziału Katechetycznego  do dnia 8.11.2019 r.

Etap rejonowy:

Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 21.11.2019 r. w oparciu
o materiały dostarczone przez organizatora. Do finału wojewódzkiego przechodzi 12 najlepszych uczestników z diecezji, wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie liczby zdobytych punktów. Komisja przesyła protokół do Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie do dnia 13.12.2019 r. Obowiązek zawiadomienia osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego spoczywa na koordynatorach diecezjalnych.

Finał wojewódzki:

Finał konkursu odbędzie się w Częstochowie w dniu 27.02.2020 r.

KOMISJE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU:
– etap szkolny – nauczyciele religii, przedstawiciele grona pedagogicznego poszczególnych szkół, duszpasterze,
– etap rejonowy/dekanalny – osoby wyznaczone przez koordynatora diecezjalnego,
– finał wojewódzki – osoby wyznaczone przez organizatora konkursu,

TERMINARZ KONKURSU:
Etap szkolny – 24 października 2019 r.
Etap rejonowy/dekanalny – 21 listopada 2019 r.
Finał wojewódzki – 27 lutego 2020 r.

LITERATURA:

Etap szkolny:
Ewangelia według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Etap rejonowy:
– Ewangelia według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
– Wstęp do Ewangelii według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
– Przypisy do Ewangelii według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Finał wojewódzki:
– Ewangelia według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań́ 2000)
– Wstęp do Ewangelii według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
– Przypisy do Ewangelii według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
– Ks. Stanisław Mędala, Nowy Komentarz Biblijny. Ewangelia według świętego Jana rozdziały 1-12, tom IV, część́ I, red. A. Paciorek, R. Bartnicki, T. Brzegowy,
– A. Tronina, J. Warzecha, wyd. Edycja Świętego Pawła, s. 39-45
– Biblia w liturgii Mszy Świętej. Wielki Post, praca zbiorowa pod redakcją ks. Antoniego Paciorka i ks. Franciszka Mickiewicza, wyd. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017, ss. 131- 134; 141-143; 184-188; 195-196; 207-209; 212-214; 217-219; 222- 224; 227-228; 230-232; 239- 242; 246-248; 254-256; 261-263; 266-267; 270-272; 274-276; 279-280; 283-285; 311-313; 316-318

NAGRODY:
– dla finalistów konkursu przewidziane są nagrody ustalone przez organizatora: nagrody rzeczowe oraz dodatkowo, dla laureatów trzech pierwszych miejsc, karty podarunkowe, których wartość zależy od zajętego miejsca (I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 500 zł),

– nagrody w postaci kart podarunkowych przewidziane są również dla katechetów, którzy przygotowali do konkursu laureatów trzech pierwszych miejsc.

Wszelkie pytani odnośnie konkursu prosimy kierować do koordynatora diecezjalnego Pani Anny Ficoń 604-556-791