Termin I Komunii Świętej

  • 10 sierpnia 2015, Mateusz Kierczak

Komunikat Księdza Biskupa Ordynariusza dotyczący terminu I Komunii Świętej w diecezji bielsko-żywieckiej


Dzieci, które w dniu 1 września 2014 r. rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej, przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej w klasie trzeciej. W ten sposób zmieni się jedynie poziom edukacyjny, utrzymany zostanie natomiast dotychczasowy wiek pierwszego pełnego spotkania z Jezusem Eucharystycznym, które nadal będzie przypadać na 9 rok życia. Przesunięcie terminu Pierwszej Komunii Świętej wynika z wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obowiązku szkolnego sześciolatków.

Dzieci aktualnie uczęszczające do klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpią w klasie drugiej, natomiast w roku szkolnym 2015/16 w szkołach podstawowych naszej diecezji nie będzie organizowanych uroczystości pierwszokomunijnych.
Przy okazji przypominam, że pierwszymi i najważniejszymi katechetami dziecka są rodzice. To dla nich w parafiach organizowane są spotkania, które mają im pomóc we właściwym towarzyszeniu dzieciom w dojrzewaniu do pełnego uczestnictwa we mszy św. Jest to także okazją do osobistego pogłębienia, a nawet powtórnego nawiązania relacji z Jezusem Eucharystycznym. Warto w tym miejscu przywołać słowa św. Jana Pawła II z Jego „Listu do dzieci”: „Każdy chłopiec i dziewczynka z katolickiej rodziny zna dobrze to przeżycie: Pierwsza Komunia Święta jest wielkim świętem rodziny. W tym dniu razem z dzieckiem przyjmują zazwyczaj Eucharystię także jego rodzice, rodzeństwo, dalsza rodzina i chrzestni, a niekiedy także nauczyciele i wychowawcy.” (Jan Paweł II, List do dzieci, Watykan 1994)

Wszystkim przeżywającym radosny czas przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej – Uczniom, ich Rodzicom, Duszpasterzom i Katechetom z serca błogosławię.

Bp Roman Pindel