Aktualności

13 września 2017

XVI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Archidiecezji w Katowicach Zapraszamy na XVI Ogólnopolską Konferencję Katechetów Szkół Specjalnych   Temat konferencji: Autyzm – wyzwanie współczesnej katechezy Konferencja odbędzie się w Brennej w dniach od 21.09 (początek godz. 18.00) do 24.09.2017 r. (zakończenie godz. 12.00). Podczas spotkania pragniemy […]

Czytaj więcej

13 września 2017

XXI edycja Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej “Jonasz”

XXI edycja Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej “Jonasz” 2017/2018 będzie poświęcona wybranym bohaterom Starego Testamentu. Na etapie szkolnym w każdej grupie wiekowej obowiązuje następująca lektura: Księga Rut, Księga Estery i Księga Jonasza. Na etapie rejonowym do w/w ksiąg dojdzie Księga Daniela rozdz. 1-12. Etap szkolny przeprowadzamy 11-12 grudnia 2017 r. […]

Czytaj więcej

12 września 2017

Ks. Studenski: dobry wychowawca łączy zapobiegliwość i troskę z ufną wiarą

Na styl wychowania i panującą w domu atmosferę, dzięki którym dziecko doświadcza bezpieczeństwa i pewności zwraca uwagę ks. dr Marek Studenski, autor specjalnych materiałów duszpasterskich na rozpoczęty 10 września VII Tydzień Wychowania. Kolejny Tydzień Wychowania, pod hasłem „Maryja wychowawczynią pokoleń”, wpisuje się jubileusz trzechsetlecia koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej koronami […]

Czytaj więcej

12 września 2017

Rozpoczął się Tydzień Wychowania

W centrum procesu wychowania stoi człowiek, który powinien być postrzegany nie jako przedmiot formowania, ale jako uczestnik dialogu, który kształtuje obie strony – wychowawcę i wychowanka – piszą biskupi w liście pasterskim z okazji VII Tygodnia Wychowania, który 10 września rozpoczął się w Kościele w Polsce. „Maryja wychowawczynią pokoleń” – […]

Czytaj więcej

2 września 2017

Konkursy biblijne dla szkół podstawowych i gimnazjów

XXIII Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych XVII Wojewódzki Konkurs Biblijny dla szkół gimnazjalnych   W roku szkolnym 2017/ 2018 Konkursy Wiedzy Biblijnej zostaną przeprowadzone w oparciu o następujące Księgi Pisma Świętego: konkurs dla szkół podstawowych na podstawie Ewangelii wg św. Marka, konkurs dla gimnazjum na podstawie Dziejów Apostolskich. W […]

Czytaj więcej

2 września 2017

Rekolekcje dla katechetów

Kurs modlitwy osobistej, 15-17 września 2017 r. w Pogórzu Przyjazd w piątek o godz. 17:00. Rozpoczęcie o godz. 18:00. Prowadzący: Ks. Sebastian Rucki oraz Wspólna Miłość i Łaska Chrystusa z Bielska-Białej oraz Szkoła Nowej Ewangelizacji Zacheusz z Cieszyna. Koszt: 120 zł (płatne na miejscu).

Czytaj więcej

28 sierpnia 2017

Komisja Wychowania Katolickiego KKEP ws. deklaracji dot. uczestnictwa w religii

Domaganie się na początku każdego roku szkolnego deklaracji od rodziców lub pełnoletnich uczniów dotyczących uczestnictwa w lekcjach religii jest jawnym nadużyciem wywołującym niepotrzebny niepokój, zamieszanie, a nawet sugeruje możliwość zmiany raz podjętej decyzji. Takie działania są niezgodne z obowiązującymi przepisami państwowymi – przypomina Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Oświadczenie […]

Czytaj więcej

25 sierpnia 2017

Rozpoczęcie Roku Katechetycznego 2017/2018

Zapraszamy wszystkich Księży Proboszczów, Wikariuszy, Siostry Zakonne i Katechetów na uroczystą inaugurację nowego roku katechetycznego 2017/18. Uroczystość będzie miała miejsce w sobotę, 2 września 2017 r. o godz. 10.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Rozpocznie się Mszą św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Ordynariusza Romana Pindla, a po niej wykład […]

Czytaj więcej

25 sierpnia 2017

Bogu Niech Będą Dźwięki – katecheza na Tydzień z Ewangelią 2017

„BOGU NIECH BĘDĄ DŹWIĘKI” – katecheza powstała w ramach przygotowań do XVI Tygodnia z Ewangelią „Idź na całość”, który będzie trwał od 23 września do 8 października 2017 r. Jest ona zapowiedzią a jednocześnie zaproszeniem na koncert ewangelizacyjny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Na stronie Wydziału Katechetycznego znajduje […]

Czytaj więcej

4 lipca 2017

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 2017/2018

Serdecznie zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zakresem merytorycznym zbliżającej się edycji będą: Księga Psalmów, List do Galatów i List do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Zakres merytoryczny nawiązuje do programu roku duszpasterskiego 2017/2018 poświęconemu osobie Ducha Świętego, który […]

Czytaj więcej