Etap diecezjalny Konkursu Wiedzy Biblijnej

  • 19 kwietnia 2018, Robert Karp

W trwający w Polsce Tydzień Biblijny wpisał się odbywający się 18 kwietnia w całym kraju finał diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Jego organizatorem już po raz 22. jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. W bielskiej kurii finalne testy pisemne pisało 38 uczniów szkół średnich, przygotowanych przez katechetki i katechetów. Siedem osób z największą liczbą zgromadzonych punktów udzielało następnie odpowiedzi ustnych. Najlepsza trójka – Ewelina Knopek, Anna Englart i Magdalena Wrzeszcz – będzie reprezentować diecezję podczas finału w Niepokalanowie w dniach 4 -5 czerwca br.

Zwyciężczynie otrzymały nagrody pieniężne oraz, tak jak pozostała czwórka finalistek, zaproszenie na dwudniowe spotkanie na Jasnej Górze oraz zestaw publikacji książkowych. Ks. dr Marek Studencki, wikariusz generalny diecezji, życzył uczestnikom finału pogłębienia wiedzy biblijnej, rozkochania się w słowie Bożym i czerpania radości z życia opartego na Ewangelii.

Tekstem źródłowym konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, edycja Świętego Pawła. Zakres merytoryczny obejmuje w tym roku: Księgę Psalmów, List do Galatów i List do Filipian, wraz z wprowadzeniami, przypisami, komentarzami oraz słownikiem. Dzięki uprzejmości wydawcy katecheci na etapie zgłoszenia szkoły na stronie www.okwb.pl mogli pobrać bezpłatny PDF dla uczniów nieposiadających tego wydania.

Tegoroczny wybór ksiąg nawiązuje do programu roku duszpasterskiego 2017/2018, poświęconego Duchowi Świętemu, a więc odkrywaniu darów i owoców Ducha Świętego w życiu osobistym i społecznym.

W czasie sprawdzania testów przez Komisję Konkursową ( ks. Sławomir Szczotka, Henryk Koch, Edward Szpoczek) uczniowie z opiekunami uczestniczyli we Mszy św. w kurialnej kaplicy.

Głównym celem biblijnych zmagań adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest „spotkanie” młodych z Bożym Słowem, które jest żywe i skuteczne.

Pierwszy etap biblijnych zmagań odbył się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach 13 marca br. i został przeprowadzony według testu jednolitego dla wszystkich. Podobnie wyglądała kwestia oceny, która dzięki specjalnie opracowanemu arkuszowi ułatwiła weryfikację wyników i dała równe szanse wszystkim uczestnikom. Troje najlepszych przedstawicieli każdej ze szkół przeszło do kolejnego etapu. Najlepsi mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych, na kilkunastu kierunkach kształcenia takich jak: teologia, filozofia, historia, ale również politologia, dziennikarstwo, socjologia, italianistyka i filologia angielska. Ponadto na zwycięzców i ich katechetów czekają zagraniczne pielgrzymki i atrakcyjne upominki rzeczowe.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: abp Wojciech Polak, prymas Polski i abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański oraz szerokie grono ordynariuszy polskich diecezji, którzy w konkursie organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” upatrują konkretny środek formacji młodych ludzi w Kościele.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest ogólnopolską organizacją formacyjno-edukacyjną, przygotowującą katolików świeckich do realizowania misji Kościoła w łączności z Jego Pasterzami. W świetle wartości i zasad katolickiej nauki społecznej współtworzy ład etyczno-społeczny w naszej Ojczyźnie.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej jest jednym z najważniejszych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

  1. Ewelina Knopek – II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, opiekun Dorota Kania
  2. Anna Englart – I LO im. M. Kopernika w Bielsku – Białej, opiekun ks. Przemysław Gawlas
  3. Magdalena Wrzeszcz – Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu, opiekun ks. Kazimierz Walusiak