Finał XXII Konkursu Wiedzy Biblijnej

  • 25 lutego 2017, Robert Karp

Finał XXII Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 – etap diecezjalny pod hasłem „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16) odbył się w czwartek 23 lutego 2017 r. w Domu Katechetycznym przy parafii Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich. Do finału dostało się 41 uczniów. W komisji zasiadł dyrektor wydziału katechetycznego kurii diecezjalnej ks. dr Marek Studenski, przewodnicząca komisji, a jednocześnie doradca metodyczny religii katolickiej Anna Ficoń oraz katechetki – Ilona Puchała i Izabela Pagacz. W tym roku uczniowie pisali test w oparciu o Ewangelię wg. św. Mateusza.

I miejsce zajęli jednocześnie – Jan Karbowski (SP Żywiec) i Ewa Kulik (2 SP Istebna), II miejsca nie przyznano, III miejsce – Oliwia Matuszny (SP 1 Istebna), IV miejsce – Zuzanna Kowalska (SP Ogrodzona) i V miejsce – Nina Tatoj (SP 37 Bielsko-Biała). Pozostali finaliści otrzymali pamiątkowy dyplom i książkę o br. Albercie Chmielowskim. Nagrody wręczył wójt gminy Brenna, Jerzy Pilch. Wyróżniono także katechetów przygotowujących uczniów do konkursu i wręczono podziękowania osobom angażującym się w przygotowanie konkursu. Podziękowania otrzymali m.in. gospodarz miejsca – ks. proboszcz Krzysztof Pacyga, koordynator konkursu Anna Ficoń, dyrektor Zespołu Szkół w Górkach Wielkich, Karol Niedźwiedzki. Wyróżniono Szkołę Podstawową nr 3 w Skoczowie za największą liczbę uczestników konkursu – 111 uczniów. Konkurs zorganizował wydział katechetyczny kurii bielsko-żywieckiej.

Fot. Monika Jaworska – „Niedziela na Podbeskidziu”/ox.pl