Finały XX Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”

  • 4 maja 2017, Robert Karp

Finały XX Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz” odbyły się 24 i 25 kwietnia w gmachu bielskiej kurii. Wśród młodych osób, które dotarły do najtrudniejszego etapu zmagań, znalazło się kilkuset uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów z terenu Śląska i Małopolski, ale także innych zakątków Polski. Finałowe testy na temat Ewangelii św. Jana pisali katolicy, luteranie, baptyści i zielonoświątkowcy.

Grupa dzieci z Wisły przyjechała na finały „Jonasza” wraz ze swoimi katechetkami – katoliczką i ewangeliczką. Tak, jak większość, dzieci wychodziły z sal, w których starały się odpowiedzieć na konkursowe pytania, z mieszanymi uczuciami. „Chyba poszło dobrze” – zwierzyła się Karina, jedna z uczennic szkoły podstawowej w Wiśle. Inna dziewczynka z tej samej szkoły, Liliana przyznała, że najwięcej nauczyła się, czytając wspólnie Biblię w rodzinie.

Z kolei ks. Paweł Wawak, katecheta z Andrychowa, przyjechał na finały z niemal 10-osobową grupą dzieci w różnym wieku. „Dzieci miały duży zapał. Same chciały się uczyć. Nawzajem się mobilizowały. Czytały niemal na wyścigi” – zauważył i przyznał, że największe zaskoczenie wśród jego podopiecznych wywołało pytanie o portyk Salomona, który pojawia się na stronach Ewangelii Janowej.

Współorganizator konkursu ks. prałat Józef Oleszko, reprezentujący wydział katechetyczny kurii bielsko-żywieckiej, podkreślił, że dwudziestoletnia droga konkursu „Jonasz” była bardzo bogata i pouczająca.

„Widzę, że ten konkurs się rozwija, a młodzież, która przeszła przez wcześniejsze etapy, nadal pragnie czytać Biblię i uczestniczyć w konkursie. Słowo Boże to jest życie, więc i konkurs biblijny żyje. To olbrzymia radość móc organizować to ekumeniczne przedsięwzięcie wspólnie z Kościołem ewangelickim” – zaznaczył.

Bogusław Czyż, prezes Towarzystwa Katechetycznego „Jonasz” ze Skoczowa, które wspólnie z wydziałem katechetycznym kurii bielsko-żywieckiej organizuje to przedsięwzięcie od samego początku, przyznał, że trudno mu ocenić, czy 20 lat to dużo.

„W porównaniu z 25-letnią historią diecezji bielsko-żywieckiej – to dużo; w porównaniu z 500 latami Reformacji – to mało, bo to zaledwie jedna dwudziesta piąta tego czasu. Cieszymy się, że jesteśmy tymi, którzy mogą zachęcać dzieci i młodzież do czytania. Przy okazji mamy radość, że konkurs cieszy się tak dużym powodzeniem” – dodał.

Uczestników finałów z udziałem uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół specjalnych, powitał w budynku kurii wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej ks. Marek Studenski. Kapłan przypomniał, że jest to konkurs szczególny, gdyż uczestniczą w nim przedstawiciele różnych wyznań.

„Myślę, że Pan Bóg, gdy patrzy na nas, cieszy się z tego, co widzi. Łączy nas Pismo Święte. Tym większa radośc, że wspólnie się dziś nad nim pochylamy. A Ewangelię, która jest tematem tegorocznej edycji, napisał umiłowany uczeń Jezusa, ten, który pierwszy rozpoznał Mistrza nad brzegiem Jeziora Genezaret” – zauważył, życząc młodym ludziom, by mogli rozpoznawać Jezusa. „Aby to zrobić, trzeba być Jego umiłowanym uczniem, trzeba być blisko słowa Bożego” – dodał.

Do końcowych testów sprawdzających znajomość Ewangelii św. przystąpiło także w swoim miejscu zamieszkania kilkuset uczniów ze szkół na Zaolziu w Republice Czeskiej. Finałowe testy we wcześniejszym terminie pisało około dwustu uczniów szkół średnich.

Dużą popularnością cieszyły się także konkursy towarzyszące, które mają za zadanie niesienie ewangelicznego orędzia poprzez sztukę. W tym roku były to konkurs piosenki i recytatorski.

W tegorocznym konkursie „Jonasz” na wszystkich jego etapach uczestniczyło kilkanaście tysięcy dzieci z terenów diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego oraz diecezji cieszyńskiej i katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Zaolziu. W zmaganiach konkursowych brali udział także przedstawiciele innych denominacji protestanckich – Kościoła zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Wolnych Chrześcijan,

Uroczyste podsumowanie 20. Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz” odbędzie się w Bielskim Centrum Kultury 30 maja.