Konkursy biblijne dla szkół podstawowych i gimnazjów

  • 2 września 2017, Mateusz Kierczak

XXIII Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych

XVII Wojewódzki Konkurs Biblijny dla szkół gimnazjalnych

 

W roku szkolnym 2017/ 2018 Konkursy Wiedzy Biblijnej zostaną przeprowadzone w oparciu o następujące Księgi Pisma Świętego: konkurs dla szkół podstawowych na podstawie Ewangelii wg św. Marka, konkurs dla gimnazjum na podstawie Dziejów Apostolskich.

W związku z reformą oświaty, która rozpocznie się z dniem 1 września 2017 r., a która to spowoduje wygaszenie funkcjonowania szkół gimnazjalnych, ustalono, że:

  1. W roku szkolnym 2017/2018 po raz ostatni zostanie zorganizowany konkurs wiedzy biblijnej dla gimnazjum w formule ogólnowojewódzkiej.
  2. W roku szkolnym 2018/2019 konkurs wiedzy biblijnej dla gimnazjum będzie się kończył etapem diecezjalnym (posiada on jednak zasięg wojewódzki).
  3. W roku szkolnym 2017/2018 konkurs wiedzy biblijnej dla szkół podstawowych będzie organizowany w klasach V- VII. Zakończony zostanie etapem diecezjalnym.
  4. W roku szkolnym 2018/2019 konkurs wiedzy biblijnej dla szkół podstawowych odbędzie się w formule wojewódzkiej, dla klas:
    V-VIII.