Konkursy ŚDM

  • 10 września 2015, Mateusz Kierczak

KONKURS WIEDZY O ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY

Rozpoczęliśmy ostatni rok szkolny przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Zachęcamy katechetów do włączenia się w przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia przez Konkurs Wiedzy o Światowych Dniach Młodzieży. Przygotowanie uczniów do konkursu jest szansą na pogłębienie wiedzy i przeżycie spotkania młodzieży z Papieżem w 2016 roku.

Konkurs adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w pierwszym etapie na charakter indywidualny, natomiast w drugiej i kolejnych – charakter drużynowy.

Pierwszy etap (klasowy) – 9 października – ma na celu wyłonienie zespołów klasowych, które będą reprezentować swoją klasę na kolejnym etapie (szkolnym). Zespół powinien składać się z 4 lub 5 osób, które uzyskały w tym etapie największą ilość punktów.

Drugi etap (szkolny) – 6 listopada – polega na grupowym uzupełnieniu pytań na zestawie, który otrzymuje grupa. Celem jest wyłonienie zespołu, który będzie reprezentował szkołę na etapie dekanalnym.

Etap trzeci (dekanalny) – 11 stycznia – polega na grupowym uzupełnieniu pytań na zestawie, który otrzymuje grupa. Celem jest wyłonienie zespołu, który będzie reprezentował dekanat na etapie diecezjalnym.

Etap czwarty (diecezjalny) – 16 marca – ma charakter grupowy: (część pierwsza). Etap polega na grupowym uzupełnieniu pytań na zestawie, który otrzymuje grupa. Celem jest wyłonienie trzech zespołów, które wezmą udział w finale etapu diecezjalnego. Druga część etapu diecezjalnego – 6 kwietnia – będzie połączeniem pracy indywidualnej oraz grupowej finalistów konkursu. Regulamin finału będzie dostępny dla finalistów i osób zainteresowanych na miesiąc przed datą przeprowadzenia etapu finałowego.

Zakres literatury do poszczególnych etapów:

(Materiały dostępne na stronie www.mlodzi.diecezja.bielsko.pl oraz www.krakow2016.com)

Etap klasowy: Idea ŚDM, ich historia, hasła poszczególnych spotkań, loga, Orędzie Papieża Franciszka na ŚDM 2015r

Etap szkolny: zakres z etapu klasowego poszerzony o: List do Młodych (1985r.), Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na Placu Św. Jana na Lateranie (30.03.1985r.), Homilia podczas Mszy Świętej kończącej ŚDM w 2002 roku, Rozważanie podczas Czuwania Modlitewnego w Buenos Aires (11.04.1987r.), Homilia Papieża Benedykta XVI wygłoszona na Mszy Świętej kończącej ŚDM w 2005 roku.

Etap dekanalny: zakres etapu szkolnego poszerzony o: Homilię wygłoszoną podczas Mszy Świętej kończącej ŚDM (Manila, 15.01.1995r.), Rozważanie podczas Czuwania Modlitewnego w Santiago de Compostela (19.08.1989r.), Homilia podczas Mszy Świętej kończącej ŚDM w Częstochowie (15.08. 1991r.), słowa Ojca Świętego podczas Mszy Świętej na zakończenie ŚDM w Madrycie w 2011r.

Etap diecezjalny: zakres etapu dekanalnego poszerzony o: Homilia podczas Eucharystii na zakończenie ŚDM w 2013 roku informacje o kolejnych edycjach ŚDM: miejsce spotkania, rok, tytuł hymnu, logo/symbol, hasło, ilość uczestników, orędzia

Prosimy o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału. Nagrodą główną dla zwycięskiego zespołu będą Pakiety Pielgrzyma na ŚDM w Krakowie. Każdy zespół, który wejdzie do finału otrzyma atrakcyjne nagrody. Szczegółowy regulamin konkursu można pobrać ze strony www.mlodzi.diecezja.bielsko.pl oraz ze strony Wydziału Katechetycznego.

W ramach przygotowania do ŚDM i do konkursu proponujemy przeprowadzenie katechez o ŚDM. Przykładowe konspekty będą dostępne na stronie Wydziału Katechetycznego.