Ks. Studenski: dobry wychowawca łączy zapobiegliwość i troskę z ufną wiarą

  • 12 września 2017, Robert Karp

Na styl wychowania i panującą w domu atmosferę, dzięki którym dziecko doświadcza bezpieczeństwa i pewności zwraca uwagę ks. dr Marek Studenski, autor specjalnych materiałów duszpasterskich na rozpoczęty 10 września VII Tydzień Wychowania. Kolejny Tydzień Wychowania, pod hasłem „Maryja wychowawczynią pokoleń”, wpisuje się jubileusz trzechsetlecia koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi.

W jednej z przygotowanych konferencji wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej zachęcił rodziców, wychowawców i duszpasterzy, by zastanowili się, czego można nauczyć się od Matki i Wychowawczyni Syna Bożego, Maryi. Odwołując się do ewangelicznej sceny w Kanie Galilejskiej, duchowny podkreślił, że obecność Maryi na weselu w Kanie była bardzo potrzebna, gdyż przyczyniła się do pierwszego cudu Jezusa.

„Ale dzięki niej stało się coś równie ważnego – między Jezusem a Jego uczniami nawiązała się całkiem nowa relacja” – zauważył i wskazał, że inspiracja świadectwem Ewangelii może pomóc „pogłębić więź między nami a Jej Synem, a także umocnić nasze wzajemne relacje”. „Obecność Matki Jezusa w Kanie Galilejskiej miała decydujące znaczenie dla przebiegu całego zdarzenia” – dodał.

„W wychowaniu nieodzowna jest obecność ojca i matki. Zdarza się coraz częściej, że ze względu na emigrację zarobkową, w życiu dziecka brakuje obecności jednego lub obojga rodziców. W jednej z rodzin mała dziewczynka mogła kontaktować się z mamą pracującą za granicą jedynie przez Skype’a i widzieć ją na ekranie komputera. Pewnego dnia ktoś wszedł do pokoju i zauważył, że dziewczynka przytula komputer” – napisał ks. Studenski.

Podkreślił, że bez doświadczenia bezpieczeństwa i pewności w dzieciństwie dorosły człowiek nie jest w stanie dobrze funkcjonować. „Ma problemy z nawiązywaniem dojrzałych relacji z innymi, także w małżeństwie i z własnymi dziećmi. Więź z rodzicami wywiera znaczący wpływ na obraz Boga, a w związku z tym na relację z Bogiem, modlitwę, przeżywanie wiary” – stwierdził, zachęcając rodziców, by uświadomili sobie rolę, jaką mają do spełnienia w procesie kształtowania wnętrza swych dzieci i wpływu, jaki wywierają na ich obraz Boga.

Przywołując scenę wesela w Kanie, kapłan zauważył, że Maryja potrafi łączyć ludzką zapobiegliwość i troskę z ufną wiarą. „Te dwie postawy, a właściwie jedna postawa łącząca ludzką dojrzałość i dojrzałą wiarę – zakładająca ludzki wysiłek i ufność w Bożą pomoc – to warunek skutecznego wychowywania. Rodzice powinni korzystać z doświadczenia wychowawców, pedagogów, a kiedy jest to potrzebne z pomocy psychologicznej i medycznej, łącząc te wysiłki z modlitwą i zawierzeniem swych dzieci Jezusowi i jak wielu z nich to czyni – Jego Matce” – dodał i zastrzegł, że „błąd popełniają rodzice niewidzący potrzeby korzystania z fachowej pomocy w przypadku trudności wychowawczych.

Zdaniem duchownego, dobry wychowawca – na wzór Maryi, która na weselu w Kanie kieruje do usługujących konkretne polecenie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” – powinien być wymagający i  konsekwentny w swych wymaganiach.

Na koniec duchowny przypomniał, że sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze nazywane jest polską Kaną. „Prośmy Maryję, Wychowawczynię pokoleń Polaków, by pomogła nam zrealizować to, o co modliliśmy się w czasie kolejnych Tygodni Wychowania: żebyśmy wszyscy włączyli się w wychowanie, byśmy znaleźli klucz do tego, jak wychowywać, żebyśmy wychowywali do prawdziwych wartości, by fundamentem procesu wychowania była prawda, by wychowanie prowadziło do rozwoju pełni człowieczeństwa i żebyśmy dzięki niemu stawali się miłosierni jak Ojciec” – wezwał.

Wśród materiałów na Tydzień Wychowania, przygotowanych przez Komisję ds. Wychowania KEP i Radę Szkół Katolickich, są m.in. teksty rozważań i modlitwy wiernych, scenariusze specjalnych konferencji, materiały dla nauczycieli i rodziców, konspekty oryginalnych katechez dostosowanych do wieku uczniów, teksty nauczania o wychowaniu, pomoce liturgiczne. Na stronie www.tydzienwychowania.pl, skąd można pobrać potrzebne materiały duszpasterskie, dostępna jest też audycja radiowa ks. Studenskiego.

Hasło VII Tygodnia Wychowania „Maryja wychowawczynią pokoleń” zostało wybrane ze względu na obchodzoną niedawno trzechsetną rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Materiały na Tydzień Wychowania TUTAJ.