Kurs dla Katechetów Wyjdź z łodzi

  • 14 września 2016, Mateusz Kierczak

Kurs „Wyjdź z łodzi” – O tym jak pośród szalejącej burzy spotkać Jezusa. Dlaczego On zasługuje na nasze zaufanie?

Rekolekcje w Pogórzu rozpoczynają się 16 września br. w piątek o godz. 17.00 a zakończą się w niedzielę ok. godz. 15.00. Koszt 120 zł (płatne na miejscu).

Kurs prowadzi ks. Sebastian Rucki ze wspólnotą Miłość i Łaska Chrystusa z Bielska-Białej oraz SNE Zacheusz z Cieszyna