Pielgrzymka do Ziemi Świętej

  • 9 grudnia 2016, Mateusz Kierczak

Zapraszamy Katechetów, Księży, Nauczycieli i Wszystkich Zainteresowanych do udziału w Pielgrzymce do Ziemi Świętej w dniach od 26 czerwca do 7 lipca 2017 roku. Jest to kolejna pielgrzymka tradycyjnie już organizowana przez nasz Wydział Katechetyczny. Byliśmy w Ziemi Świętej, podróżowaliśmy śladami św. Pawła w Turcji i Grecji. W tym roku pragniemy udać się znów do Ojczyzny Jezusa, by nawiedzić najważniejsze miejsca biblijne oraz te rzadziej odwiedzane w ramach programu tzw. „Ziemia Święta Bis”, takie jak np. Megiddo, Hazor. W programie znajduje się również  wyprawa na  Pustynię Judzką.   Naszym przewodnikiem będzie ks. dr Roman Mazur SDB, biblista, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Zamieszczamy szczegółowy program pielgrzymki, kartę zgłoszenia   i zasady  uczestnictwa – zapisy w Wydziale Katechetycznym. Informacje na stronie: www.katecheza.bielsko.pl lub pod numerem telefonu: 734-176-647 (Wydział Katechetyczny).

Plan Pielgrzymki

Warunki Uczestnictwa

Karta Zgłoszenia