Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

  • 3 lipca 2017, Robert Karp

80. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, połączona z Ogólnopolskim Sympozjum Nauczycieli, odbyła się w dniach 1-2 lipca na Jasnej Górze. Na pielgrzymce obecni byli: minister edukacji narodowej Anna Zalewska, kuratorzy oświaty, dyrektorzy szkół, nauczyciele i wychowawcy wraz z rodzinami – w sumie ok. 7 tys. osób. Hasłem spotkania były słowa: „Wdzięczność i misja”.

„Przybywam tu przede wszystkim z modlitwą, pokornym podziękowaniem i prośbą o wsparcie w trudnym dziele – mówiła minister Anna Zalewska – Za nami ciężki rok i to dzięki nauczycielom ten rok zakończył się szczęśliwie, oni są już gotowi do zmian. Jestem tu też z modlitwą właśnie w ich intencji, dlatego, że nasze dzieci są w ich rękach, i to jacy oni będą, tacy będą nasi uczniowie” – dodała.

Na nowy rok szkolny pani minister życzyła nauczycielom „siły, troski o ucznia, umiejętności współpracy z rodzicami”.

„Nieprzerwanie od 1937 roku nauczyciele z całej Polski w pierwszych dniach lipca pielgrzymują przed oblicze Jasnogórskiej Pani, ażeby dziękować i prosić – wyjaśnił ks. Wojciech Wojtyła, sekretarz Krajowego Biura ds. Duszpasterstwa Nauczycieli.

„Przez 19 lat czynnie wykonywałam zawód nauczyciela historii w szkole podstawowej – opowiadała dziennikarzom Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty. „Dzisiaj dobiega 30. rok mojej pracy w oświacie i Jasna Góra w tej pracy zajmuje miejsce szczególne. To tu od bardzo wielu lat, 1 lipca, kiedy zaczyna się sympozjum dla nauczycieli, przyjeżdżam tak, jak każdy nauczyciel z plecakiem doświadczeń całego roku szkolnego, który dobiegł końca, tego, co się udało, co stanowi radość, powód do zadowolenia, to są przede wszystkim nasi uczniowie, ich sukcesy, to dobro, które udało się w nich zaszczepić. Ale to jest też wiele naszych trosk, jako nauczycieli, wychowawców, czy tak jak teraz urzędników odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych” – stwierdziła.

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Formella, salezjanin z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie wygłosił dla nauczycieli wykład pt.: ‘Wychowanie jest sprawą serca’. „Ja głęboko wierzę, że jakość osoby nauczyciela jest elementem wiodącym, najważniejszym we wszystkich reformach i zmianach, które następują, ponieważ dotyczy ona bezpośredniego wpływu na wychowanka. Nie można wychowywać nie będąc człowiekiem przez duże ‘C’ – zwrócił uwagę ks. Formella.

„Treści programowe, programy, czy przedmioty, które studiujemy, to są rzeczy dla mnie drugorzędne, i nie możemy sobie na to pozwolić, żeby wzięły one górę nad tym człowieczeństwem, które młodzi ludzie mają odkrywać w szkole, często nie mając tego także w rodzinie, mówię tu o doświadczeniach europejskich, czy światowych. Ta szansa spotkania dojrzałego nauczyciela, który będzie go wspierał, jest ogromną szansą także szkoły jako instytucji, może nie bardzo popularnej, ale jako środowiska wspierającego, mającego ogromne możliwości do zastosowania” – powiedział.

Jerzy Węgrzyniak, nauczyciel historii z Krakowa przybył na pielgrzymkę z intencją „przypomnienia sobie o źródle, z którego powinniśmy czerpać chęć przekazywania wiedzy swoim uczniom, wychowania ich. To miejsce, w którym czuję olbrzymie wzruszenie i szacunek dla Matki Boskiej, jest dla mnie takim swego rodzaju wzmocnieniem moich wewnętrznych baterii w tym następnym roku szkolnym”.

Punktem kulminacyjnym Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców była Msza św. na Szczycie sprawowana w niedzielę, 2 lipca, o godz. 12.00. Eucharystii przewodniczył bp Piotr Turzyński, delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli.

Słowa powitania w imieniu ojców paulinów wypowiedział o. Mieczysław Polak, podprzeor sanktuarium. „Drodzy nauczyciele i wychowawcy, dziękujemy wam za wierne wypełnianie waszej misji, za to, że uczycie swoich podopiecznych rozwijania i umacniania w sobie zdolności odróżniania dobra od zła, umiejętności opowiadania się po stronie prawdy i autentycznego piękna. Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom i wychowawcom, których Pan Bóg postawił na drogach naszego życia. Niech zmarłym da wieczną radość, a żywym błogosławi” – powiedział ojciec podprzeor.

„Stajemy z wdzięcznością świadomi, że przed nami pokolenia wspaniałych nauczycieli, chrześcijan, świadków Chrystusa, budowało tę naszą ziemię i polską szkołę. Dziękujemy za to, co odziedziczyliśmy szlachetnego i wielkiego po nich i dziękujemy Bogu za życie, wiarę i za to, że możemy pełnić naszą misję kształtując młode serca” – zaznaczył we wstępie do Mszy św. bp Piotr Turzyński.

W homilii bp Piotr Turzyński zauważył: „Z woli Bożej mamy takie powołanie, aby towarzyszyć w dorastaniu. Misja i zadanie nauczyciela i wychowawcy to takie, by pomagać w dorastaniu, by człowiek doszedł do pewniej miary. Ważne, byśmy wszyscy mieli taki cel, najpierw głęboko wryty w naszych sercach, a potem byśmy potrafili ten cel realizować i przekonywać o tym celu tych, którzy nam zostali powierzeni”.

Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowania wygłosili przedstawiciele „Nauczycielskich Warsztatów w Drodze”, które w tym roku obchodzą 25 lat swojego istnienia. Słowa wdzięczności wygłosił także bp Piotr Turzyński.

Pielgrzymi uczestniczyli w rozważaniach Drogi Krzyżowej na jasnogórskich Wałach.

O. Stanisław Tomoń

BPJG/ sm