Rekolekcje dla maturzystów

  • 1 stycznia 2018, Mateusz Kierczak

Rekolekcje dla maturzystów są organizowane w kilku terminach.

Dla chłopców:

Termin: 27-30 grudnia 2017 r.
Temat: „Rekolekcje po męsku” Na pełnych obrotach
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej (Kraków ul. Podzamcze 8);
Zapisy e-mail wsd.rekolekcje@gmail.com lub listownie na adres seminarium. Zgłoszenia do dnia 22 grudnia. br.
Kontakt: kl. Mateusz Hajduga 601 – 083 – 104
Koszt: 70 zł

 

Dla dziewcząt:

Termin: 16-18 lutego
Klasztor Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego (Kraków, ul. Szpitalna 10)
Temat: „Napełnieni Duchem Świętym”
Prosimy zabrać ze sobą śpiwór i obuwie zamienne.
Zgłoszenia do dnia 12 lutego w Wydziale Katechetycznym – tel. 734-176-647 lub e-mail katecheza@kuria.bielsko.pl
Ofiara dowolna

 

Dla chłopców i dziewcząt:
Termin: 9-11 lutego 2018 r.

Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Jubileuszowe Centrum Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej (ul. Polna 31),
Zapisy do dnia 1 lutego 2018 r. w Wydziale Katechetycznym – tel. 734-176-647 lub e-mail katecheza@kuria.bielsko.pl  Koszt: 110 zł