Warsztaty dla Katechetów Powiatu Bielskiego

  • 27 września 2016, Mateusz Kierczak

DORADCA METODYCZNY RELIGII – EWA LIBERADZKA

 

Data: 19.10.2016 Godz.16.00-19.00

Warsztaty „Ze skarbczyka metodyka” –moje ulubione metody pracy na katechezie w przedszkolu ,szkole podstawowej i gimnazjum cz I.

Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej, ul. Asnyka 30 sala, 007 parter.

 

Data: 17.11.2016 Godz.16.00-19.00

Warsztaty „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie” – metody stare i zapomniane

Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej, ul. Asnyka 30, sala 007 parter.

 

Dla katechetów powiatu bielskiego