XVI Wojewódzki Konkurs Biblijny dla gimnazjów

  • 4 maja 2017, Robert Karp

Maria Kozak z diecezji gliwickiej okazała się najlepszą znawczynią Listów do Koryntian w XVI Wojewódzkim Konkursie Biblijnym dla gimnazjów. Finał konkursu, do którego zakwalifikowało się sześćdziesięciu jeden uczniów z pięciu diecezji leżących na terenie województwa śląskiego, odbył się 27 kwietnia w gmachu kurii biskupiej w Bielsku-Białej. Konkurs przebiegał pod hasłem „Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha” (1 Kor 2, 10) i dotyczył znajomości Pierwszego i Drugiego Listu do Koryntian.

Finał został przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej. Po części pisemnej wyłonionych zostało 5 laureatów z największą ilością punktów. W ostatecznej rozgrywce na pytania odpowiadały Maria Kozak z diecezji gliwickiej i Amelia Świeboda z diecezji sosnowieckiej, która była początkowo faworytem po testach pisemnych.

Lepsza o trzy konkursowe punkty okazała się zamieszkała w Kaletach Miotku 14-letnia gimnazjalistka. Maria Kozak przyznała, że przygotowywała się do zmagań poprzez staranną lekturę Pawłowych Listów do Koryntian i towarzyszących im przypisów.

„Po prostu czytałam non-stop: od popołudnia do wieczora. Robiłam sobie notatki, żeby lepiej wszystko zapamiętać. A jednocześnie to, co czytałam, ofiarowałam za dusze czyśćcowe i grzeszników. Co mnie zaskoczyło w finale? Chyba tylko ten wynik; to, że wygrałam” – zwierza się dziewczyna, która z rąk bp. Piotra Gregera odebrała główną nagrodę – laptop. Zwyciężczynię przygotowywała do biblijnych zmagań s. Aleksandra.

Witając młodych uczestników konkursu bp Roman Pindel na przykładzie Konkordancji Nowego Testamentu zachęcił do starannego zgłębiania Pisma Świętego. „Nie mogę ujawnić pytań i nie mogę życzyć, by wszyscy wygrali, bo to jest konkurs. Życzę natomiast, by znajomość słowa Bożego się pogłębiała i dawała wam radość” – dodał ordynariusz.

Ks. Marek Studenski, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej, zwrócił uwagę, że poziom wiedzy uczestników konkursu był bardzo wysoki. Podczas Mszy św., w której uczestniczyli młodzi ludzie wraz ze swymi katechetami, podkreślił, że jeśli człowiek żyje, na co dzień słowem Bożym, będzie w zasięgu Bożego działania. Bo słowo Boże to jest żywy, prawdziwy Bóg” – dodał dyrektor wydziału katechizacji kurii bielsko-żywieckiej.

Na koniec bp Greger życzył, by przeczytane słowo Boże inspirowało w codziennym życiu, a uczestnikom konkursu zasugerował, by, jak dorosną, odwiedzili kiedyś podczas pielgrzymki Korynt.

Autorem konkursowych pytań był ks. Sławomir Szczotka, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji bielsko-żywieckiej. Pytania wymagały nie tylko wiedzy, ale i myślenia, prowadzącego do sformułowania odpowiednich wniosków.

W ustnej części wzięło udział pięciu najlepszych finalistów. III miejsce w konkursie zajął przedstawiciel diecezji gliwickiej Paweł Kocybała. Na IV miejscu uplasowała się Beata Sowa z diecezji katowickiej, a na V Julia Sygidus z diecezji częstochowskiej.

Diecezja bielsko-żywiecka była już po raz trzeci gospodarzem Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego.

Celem konkursu było m.in. ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka, zwiększenie zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły oraz inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

Patronat nad konkursem objęli: biskup bielsko-żywiecki prof. Roman Pindel, śląski kurator oświaty mgr Urszula Bauer, dyrektor delegatury w Bielsku-Białej mgr Tomasz Kowalik.