“Matki w modlitwie” zapraszają

  • 19 grudnia 2019, Robert Karp

28 grudnia br. o godz 16:00 w kościele pw. św Marcina w Międzyrzeczu odbędzie się spotkanie modlitewne grupy ,,Matek w Modlitwie” przed Najświętszym Sakramentem.

Ruch Matki w Modlitwie (Mothers Prayers) powstał w Anglii w 1995 roku. Jego założycielką jest Veronica Williams, obecnie 75-letnia matka i babcia, która wobec wielkich zagrożeń współczesnego świata, poczuła wezwanie do szczególnej modlitwy wspólnotowej, w której matki powierzają swoje dzieci i wnuki Jezusowi.

Grupy modlitewne składają się zwykle z kilku-kilkunastu kobiet, które spotykają się raz w tygodniu w domach, kościołach lub kaplicach. Podczas spotkania matki – korzystając z modlitewnika – zawsze modlą się: do Ducha Świętego o prowadzenie spotkania, o ochronę przed złem, o przebaczenie, jedność serc i ducha.

Powierzają swoje dzieci i wnuki Jezusowi, wkładając do koszyka umieszczonego u stóp Krzyża, imiona dzieci zapisane na białych krążkach papieru. Ten gest – powtarzany na każdym spotkaniu – symbolizuje całkowite oddanie dzieci opiece Bożej. Na koniec spotkania matki modlą się za ojców dzieci.

W grupach obowiązuje zasada poufności i nie udzielania rad. Zasadą ruchu jest niekorzystanie z reklamy czy promocji. Jego upowszechnienie odbywa się drogą osobistych kontaktów i świadectwa matek. Duchowość ruchu charakteryzuje całkowite zawierzenie Bogu, prostota i radosne posłuszeństwo Bogu i Kościołowi.

Obecnie grupy Matek w Modlitwie działają w ponad 100 krajach świata. W Polsce Matki w Modlitwie pojawiły się w 2002 roku. W listopadzie 2012 roku Ruch Matki w Modlitwie został przyjęty do Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Dziś w Polsce działa około 190 grup Matek w Modlitwie m.in. są obecne w Cieszynie.