Planowane terminy zajęć do czerwca 2021 roku:ROK I
9 stycznia, 13 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca

ROK II
16 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 19 czerwca

Oprócz sobotnich zajęć obowiązkowe jest (na I lub II roku) uczestnictwo
w warsztatach z komunikacji (1 weekend)
kursu nauki metody Rötzera (1 weekend)

Na roku II obowiązkowe jest uczestnictwo
w warsztatach z sytuacji post traumatycznych (1 sobota)
w warsztatach z poradnictwa (2 soboty)

Warsztaty wraz z sobotnimi zajęciami dają 12 spotkań w czasie roku
(oprócz możliwości uczestniczenia w spotkaniach nieobowiązkowych)