ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia kandydatów na I rok Studium Teologii Rodziny przyjmowane są do końca sierpnia w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej,
ul. Żeromskiego 5a, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • życiorys
  • opinia księdza proboszcza
  • kopia dyplomu (lub świadectwa dojrzałości)
  • ankieta kandydata (można ją otrzymać w Wydziale DR lub pobrać tutaj)
  • trzy fotografie 3,5 cm x 4,5 cm

EGZAMIN WSTĘPNY

Obejmuje test z wiedzy religijnej z zakresu szkoły średniej oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Termin: Czwartek 29 sierpnia godz. 17.00 lub piątek 30 sierpnia godz.17.00

Miejsce: Wydział Duszpasterstwa Rodzin w budynku Kurii Bielsko-Żywieckiej
ul. Żeromskiego 5a pokój 65

ODPŁATNOŚĆ:
Opłata wpisowa: 50 zł – od osoby lub jeśli w zajęciach będzie uczestniczyć małżeństwo to 80 zł od obojga małżonków (po 40 zł. od osoby)
Opłata za semestr (5 spotkań): 150 zł – od osoby lub jeśli w zajęciach będzie uczestniczyć małżeństwo to 200 zł od obojga małżonków (po 100 zł. od osoby)