Zapraszamy kandydatów na Studium Teologii Rodziny
Zgłoszenia na I rok STR przyjmowane są do końca sierpnia w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej, ul. Żeromskiego 7, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Wymagane dokumenty:


życiorys
opinia księdza proboszcza
kopia dyplomu (lub świadectwa dojrzałości)
ankieta kandydata (można ją otrzymać w Wydziale DR lub pobrać tutaj)
trzy fotografie 3,5 cm x 4,5 cm

Egzamin wstępny na Studium (test z wiedzy religijnej z zakresu szkoły średniej połączony z rozmową kwalifikacyjną) odbędzie się się we wtorek 29 sierpnia lub w czwartek 31 sierpnia (termin do wyboru) rozpoczęcie o godzinie 17.00 w budynku Kurii Bielsko-Żywieckiej ul. Żeromskiego 5

Studium jest odpłatne:


  • wpisowe – 50 zł, (egzamin, indeks i dyplom ukończenia)
  • za semestr (5 spotkań) – 150 zł