ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia kandydatów na I rok Studium Teologii Rodziny przyjmowane są elektronicznie
do końca grudnia 2020 r.

Przy zgłoszeniu należy:

  1. Wypełnić ankietę kandydata na stronie: Kliknij tutaj
  2. Przesłać skany dokumentów na adres mailowy: str@rodzina.bielsko.pl:
    • zdjęcie
    • życiorys
    • opinia księdza proboszcza
    • kopia dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa dojrzałości

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00 pod nr tel. 734 176 645

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydział Duszpasterstwa Rodzin
2. Inspektorem ochrony danych w  diecezji Bielsko-Żywieckiej jest ks. Mateusz Kierczak (mail: inspektor@diecezja.bielsko.pl)
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa i odbycia spotkań w ramach Studium Teologii Rodziny w Bielsku-Białej.
4. Podstawą przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda;
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dwóch lat od ukończenia Studium Teologii Rodziny.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy Dekretu;
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z uczestnictwem w Studium Teologii Rodziny w Bielsku-Białej.