Katolickie Poradnie Rodzinne służą pomocą duszpasterską w rozwiązywaniu różnorakich problemów pojawiających się w życiu małżeńskim i rodzinnym, także w konfliktach sumienia.

Zapraszamy do nich zarówno narzeczonych przygotowujących się do ślubu jak i małżonków, czy osoby żyjące samotnie.

W dzisiejszym świecie jest czymś normalnym korzystanie z doradztwa osób kompetentnych i odpowiedzialnych. Czynimy to w sprawach biznesu czy zdrowia.

Nie wahajmy się czynić tego w tak ważnych sprawach, jak szczęście małżeńskie i rodzinne, miłośc, intymne pożycie, płodność, dzietność, a przede wszystkim zbawienie.