Biskup ordynariusz Roman Pindel

Dane kontaktowe

KAPELAN

ks. Jerzy Urbaniec
tel.: +48 734 176 641 (9.00-13.00)

SEKRETARZ

ks. Piotr Góra
tel.: +48 734 176 642
sekretarz.bpa@diecezjabielsko.pl

Ks. prof. dr hab. Roman Pindel został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem bielsko-żywieckim 16 listopada 2013.

Święcenia Biskupie przyjął 6 stycznia 2014 i w tym samym dniu odbył się ingres do katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

Ksiądz Biskup Roman Pindel urodził się 18 listopada 1958 roku w Oświęcimiu. Święcenia Kapłańskie przyjął 22 maja 1983 r. w Katedrze Wawelskiej. Jako neoprezbiter pracował w parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach. Po trzech latach pracy na parafii podjął dalsze studia i w 1990 roku obronił doktorat z zakresu biblistyki. Napisał pracę pt. „Chrystus jako arcykapłan współczujący według Listu do Hebrajczyków”. W 2001 r. habilitował się na podstawie rozprawy „W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko – retoryczna Ga 1,11–2.21”.

Bp Pindel jest profesorem biblistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełni funkcję kierownika Katedry Hermeneutyki i Judaistyki. Specjalizuje się w egzegezie Nowego Testamentu.

Od 2004 r. był ojcem duchownym krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, a w latach 2011 – 2013 pełnił funkcję Rektora Seminarium.

W czasie swojej pracy w Archidiecezji Krakowskiej był też duszpasterzem i koordynatorem grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji krakowskiej oraz delegatem biskupa ds. nowych ruchów religijnych.

Biskup Roman jest autorem wielu książek poświęconych Nowemu Testamentowi, jak również problemom duszpasterskim, małżeństwa i rodziny m.in.: “Kapłaństwo w Biblii” (1992), “To co z ducha świętego: egzegeza wybranych tekstów Nowego Testamentu” (1997), “Uzdrowienie przez słowo Boże” (2002), “Magia czy Ewangelia?: konfrontacja głosicieli Ewangelii ze światem magicznym w ujęciu Dziejów Apostolskich” (2003), “Aby dobrze wyjść z rodziną… i to nie tylko na zdjęciu: biblijne spojrzenie na problemy małżeństwa i rodziny” (2004), “Życie wspólnoty w świetle Słowa Bożego” (2004), “Gdy już przyszedłeś na Mszę Świętą” (2005), “Poznać Pawła Apostoła: lektura wybranych fragmentów Dziejów Apostolskich i Listów św. Pawła” (2008), “Naśladując Chrystusa-sługę” (2007), “Sztuka zarządzania sobą”(2008),“Kapłan. Pasjonat i specjalista od kontaktów z Bogiem” (2009).

W Konferencji Episkopatu Polski pełni następujące funkcje:
– Współprzewodniczący Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną
– Ewangelicko-Augsburską
– Członek Komisji Duchowieństwa
– Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych
– Członek Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary

Wpisy

Wydarzenie

15 listopada 2020

Roman Pindel

Transmisja Mszy św. ze Skoczowa

Transmisja Mszy św. z kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie. Eucharystii będzie przewodniczył i homilię wygłosi bp Roman Pindel.

Czytaj więcej

Wydarzenie

11 listopada 2020

Roman Pindel

Msza św. za Ojczyznę

Bielsko-Biała, katedra. Msza św. w intencji Ojczyzny. Z powodu obostrzeń sanitarno-epidemicznych i w trosce o zdrowie diecezjan wierni zaproszeni są do udziału w nabożeństwie poprzez katedralny profil You Tube i za pośrednictwem radia Anioł Beskidów, które będzie transmitowało całą liturgię. Mszę św. będzie celebrował i wygłosi kazanie bp Roman Pindel.

Czytaj więcej

Wydarzenie

13 września 2020

Roman Pindel

Dożynki w Milówce

Milówka, kościół parafialny, dożynki diecezjalne, powiatowe i gminne. Mszy św. o godz. 11.30 będzie przewodniczył biskup Roman Pindel. Święto dziękczynienia za tegoroczne plony organizuje powiat żywiecki oraz gmina Milówka z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Czytaj więcej

Aktualności

2 marca 2020

List Biskupa Romana Pindla na Wielki Post 2020

Wiara i zaufanie a dar Eucharystii Drodzy Bracia i Siostry, Od początku Wielkiego Postu słyszymy wezwanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Spróbujmy odczytać ten apel zastanawiając się nad naszym przeżywaniem Eucharystii. Dziękujmy Bogu za jedyną Ofiarę na zgładzenie grzechu świata, która uobecnia się w czasie każdej […]

Czytaj więcej