Kolegium Konsultorów


KONSULTORZY
Bp Piotr Greger
Ks. Roman Berke
Ks. Stanisław Morawa
Ks. Sebastian Rucki
Ks. Krzysztof Ryszka
Ks. Marek Studenski

 

Rada Kapłańska Diecezji Bielsko-Żywieckiej


CZŁONKOWIE Z URZĘDU
Bp Piotr Greger
Ks. Adam Bieniek
Ks. Czesław Chrząszcz
Ks. Sławomir Kołata
Ks. Sebastian Rucki

CZŁONKOWIE Z WYBORU
ks. Marek Bandura
ks. Roman Berke
ks. Jan Franc
ks. Zdzisław Grochal
ks. Kazimierz Kulpa
ks. Piotr Leśniak
ks. Marek Modzelewski
ks. Stanisław Morawa
ks. Krzysztof Rębisz
ks. Krzysztof Ryszka
ks. Aleksander Smarduch
ks. Marcin Wróbel

CZŁONKOWIE Z NOMINACJI
ks. Tomasz Gwoździewicz
ks. Stanisław Jasek
ks. Piotr Konieczny
ks. Robert Kurpios
ks. Zenon Latawiec SDB
ks. Marek Studenski

 

Diecezjalna Rada ds. Ekonomicznych


PRZEWODNICZĄCY
ks. Jan Figura

WICEPRZEWODNICZĄCY
Ks. Jacek Gracz

CZŁONKOWIE
Ks. Stanisław Filapek
Ks. Witold Grzomba
Ks. Jacek Kobiałka
Ks. Leszek Kostrzewa
ks. Jerzy Matura
Ks. Robert Samsel
ks. Czesław Szwed

 

Diecezjalna Komisja Liturgiczna


PRZEWODNICZĄCY
bp Piotr Greger

CZŁONKOWIE
ks. Marcin Aleksy
ks. Krzysztof Borowiec
ks. Stanisław Czernik
ks. Cezary Dulka
ks. Władysław Fidelus
ks. Andrzej Mojżeszko
ks. Zbigniew Powada
ks. Krzysztof Ryszka
ks. Stanisław Śmietana
ks. Jerzy Urbaniec
ks. Bogusław Wądrzyk
ks. Sławomir Zawada
S. Emmanuela Marek SSdND
Tadeusz Czerniawski

KONSULTANCI
ks. Tadeusz Nowok

 

Diecezjalna Rada Katechetyczna


CZŁONKOWIE Z URZĘDU
Ks. dr Marek Studenski
Ks. mgr lic. Tomasz Chrzan
dr Magdalena Stach-Hejosz

CZŁONKOWIE Z WYBORU
Ks. mgr Mateusz Dudkiewicz
Ks. mgr Tomasz Gwoździewicz
Ks. mgr Piotr Hoffmann
Ks. mgr Kamil Kaczor
Ks. Józef Oleszko
Ks. mgr Tomasz Sroka
Ks. mgr Stanisław Śmietana
mgr Renata Drewniak
mgr Anna Ficoń
mgr Aleksandra Fiedor
mgr Łukasz Gibała
mgr Lidia Kumorek
mgr Paweł Kurz
mgr Ewa Liberadzka
mgr Janina Małek
mgr Wiesława Panek
Siostra Zofia Przybył
mgr Ewa Ślósarczyk

 

Zespół Proboszczów


Ks. Ignacy Czader
Ks. Jan Figura
Ks. Stanisław Morawa
Ks. Aleksander Smarduch
Ks. Piotr Pokojnikow

 

Rada do spraw Księży Emerytów Diecezji Bielsko-Żywieckiej


Ks. Antoni Młoczek
Ks. Piotr Pokojnikow
Ks. Bogusław Wądrzyk

 

Komisja Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej


PRZEWODNICZĄCY
ks. dr Szymon Tracz

CZŁONKOWIE
ks. mgr Stanisław Morawa
ks. dr Henryk Zątek
Ks. Witold Grzomba

 

Konserwator Zabytków Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej
ks. dr Szymon Tracz

mail: konserwator.zabytkow@diecezja.bielsko.pl
tel.: +48 734 176 651

 

Rada Funduszu Obrony Życia Diecezji Bielsko-Żywieckiej


CZŁONKOWIE
Ksiądz Piotr KONIECZNY
Ksiądz Tomasz GORCZYŃSKI
Pani Maria SZLAGURA
Pani Urszula SOŁTYSIK
Pani Daria MIKUŁA–WESOŁOWSKA
Pan Dawid JEZIOREK

 

Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej


PRZEWODNICZĄCY
Ks. dr Sławomir Zawada

CZŁONKOWIE
Ks. dr Krzysztof BOROWIEC
Ks. Kanonik mgr Ignacy CZADER
Ks. mgr Krzysztof KURNIK
Ks. Kanonik mgr Eugeniusz WARZECHA
Dr Agata ADAMCZYK
Stanisław ADAMUS
Tadeusz CZERNIAWSKI
Dr hab. Bogumiła DUNIKOWSKA
Mgr Urszula JASIECKA – BURY
Mgr Krzysztof KARCZ
Mgr Sebastian MATYJA
Andrzej NACIASTA
Mgr Krzysztof PRZEMYK
Dr hab. Janusz SELIGMAN

KONSULTORZY
Ks. biskup dr Piotr GREGER
Ks. dr Wiesław HUDEK
Ks. dr Piotr KROCZEK
Ks. Kanonik dr Robert TYRAŁA
Piotr JAKÓBIEC
Dr Tomasz ORLOW

 

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich


Przewodnicząca: Irena Olma

Zastępca przewodniczącej: Piotr Czadankiewicz

Sekretarz: Jerzy Kupnicki

Skarbnik: Jadwiga Mikuła

Członek Rady: Krzysztof Gawłowski

Asystent kościelny: ks. Sebastian Rucki