Wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, należy przesyłać w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane. Kancelaria Kurii Bielsko-Żywieckiej nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.
Tel.: +48 33 81 90 600
E-mail: sekretariat.kuria@diecezja.bielsko.pl

 

KANCLERZ


ks. Adam Bieniek
tel.: +48 734 176 639

 

NOTARIUSZ i ARCHIWISTA KURII


ks. dr Czesław Chrząszcz
tel.: +48 735 919 267

NOTARIUSZ


ks. Piotr Góra
tel.: +48 734 176 642

ks. Mateusz Kierczak
tel.: +48 734 176 638