DIECEZJALNY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ


43-300 Bielsko-Biała, ul. św. Maksymiliana Kolbe 1

tel.: 733 060 610
www.akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl

e-mail: akcja@diecezja.bielsko.pl

DIECEZJALNY ASYSTENT KOŚCIELNY

Ks. Tadeusz Borutka

PREZES ZARZĄDU DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AK

Andrzej Kamiński

OPIEKUN DUCHOWY OŚROKA EDUKACYJNO-REKOLEKCYJNEGO W JELEŚNI

Ks. Leszek Łysień

BIURO AKCJI KATOLICKIEJ

Krzysztof Wodniak

KONTO

61 2030 0045 1110 0000 0411 7530

 

FUNDUSZ OBRONY ŻYCIA


43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5-7

tel.: +48 734 176 648

e-mail: caritas@bielsko.opoka.org.pl

www.rodzina.diecezja.bielsko.pl

Służy wspieraniu matek w trudnej sytuacji, w szczególności w zagrożeniu życia poczętego dziecka. Może z niego skorzystać każda kobieta niezależnie od wyznania, stanu cywilnego czy więzi z Kościołem. Pomoc udzielana jest jednorazowo lub okresowo.

KONTO FUNDUSZU

PEKAO S.A. I oddział w Bielsku-Białej

39 1240 1170 1111 0000 2409 8757

Darowizny można odliczyć od podatku od osób fizycznych. Aby uzyskać pomoc należy wypełnić ankietę otrzymaną w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin i potwierdzić ją u księdza proboszcza.

 

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE


bz.oaza.pl

Ks. Ryszard Piętka, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie.

Ks. Maciej Dąbrowski – Diakonia Komunikowania Społecznego

Ks. Andrzej Żmudka – Diakonia Modlitwy

Ks. Piotr Niemczyk – Diakonia Muzyczna

Ks. Sebastian Fajfer – Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

O. Bogdan Kocańda OFMConv – Diakonia Wyzwolenia

 

DOMOWY KOŚCIÓŁ RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE


www.dk.oaza.org.pl

Ks. Jacek Moskal, moderator diecezjalny Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie

Zofia i Adam Jarosz, diecezjalna para Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie

 

FUNDACJA ŚWIATŁO NADZIEI


43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5-7

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ks. Wiesław Płonka

tel.: 500 445 651

www.fsn.diecezja.bielsko.pl

e-mail: swiatlonadziei03@gmail.com

PREZES

Irena Olma

Fundacja wspiera dzieci i młodzież w procesie edukacji (program stypendialny), promuje nauczanie Ojca Świętego. Posiada status organizacji pożytku publicznego, dlatego darowizny można odliczyć od podatku.

KONTO FUNDACJI

Raiffeisen

66 1750 0012 0000 0000 2660 6209

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY


43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5-7

tel.: 33 819 06 16

pon- wt 12-17; śr-pt 8 00-14 30

e-mail: ksm@diecezja.bielsko.pl

www.ksm.diecezja.bielsko.pl

ASYSTENT DIECEZJALNY: Ks. Wojciech Pal, Ks. Tomasz Michniok

PREZES: Judyta Drzewiecka

WICEPREZES: Maria Janik

 

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ


43-300 Bielsko-Biała, Bohaterów Warszawy 4A, Skr. poczt. 457

www.kik.bielsko.opoka.org.pl

e-mail: kikbb@bielsko.opoka.org.pl

KONTO KLUBU

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych O/B-B

32 1370 1082 0000 1701 4160 9000

 

STOWARZYSZENIE FORUM EDUKACYJNE I FORUM WSPOMAGANIA KATECHETÓW


Stowarzyszenie realizuje inicjatywy formacyjne na rzecz dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W swoich działaniach inspiruje się zatwierdzonym przez kurię Diecezji Bielsko-Żywieckiej programem autorskim: “Wędrowanie ku pełni człowieczeństwa”.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Łokietka 3

tel.: 668 230 073

www.razemwdrodze.pl

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE “CIVITAS CHRISTIANA”


43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 15

tel./fax 033 496 52 03

civitasbielsko.bloog.pl

e-mail: regiewicz@wapienicka.p-x.pl

 

SZKOŁA EWANGELIZACJI CYRYL I METODY


www.secim.pl

 

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W BIELSKU-BIAŁEJ


www.hospicjum.sds.pl

 

WSPÓLNOTA PRZYMIERZA “MIASTO NA GÓRZE”


www.przymierze.info

 

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ


Franciszkański Zakon Świeckich Region Bielsko-Żywiecki

Asystent Duchowy Regionalny o. Janusz Andrzej Dziedzic tel. 505 920 512 AndrzejDziedzic@hotmail.com

Prowincja Wniebowzięcia NMP
Zakonu Braci Mniejszych w Polsce
Parafia pw. św. Jana Sarkandra
ul. Zofii Kossak 130
43-436 Górki Wielkie

Przełożona s. Jadwiga Kafka OFS, tel. 888 448 185, jadwigakafka4@gmail.com

Sekretarz s. Elżbieta Podhorodecka OFS, 501 468 696 , e.podhorodecka@bielsko-biala.pl

 

STOWARZYSZENIE RYCERSTWO NIEPOKALANEJ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ PRZY PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA

ul. św. Jana Chrzciciela 14, 43-346 Bielsko-Biała

e-mail: rycerstwo.bielsko@gmail.com

www.mi.bielsko.pl

Asystent kościelny – o. Arkadiusz Bąk OFM Conv

Prezes Diecezjalny – p. Urszula Kraus

 

RYCERSTWO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ


Opiekun diecezjalny: ks. Tadeusz Cader CSMA, tel. 33 862 53 10

Animator diecezjalny: Dorota Mikuła, tel. 662656719

www.rycerstwobielsko.pl

 

RYCERZE KOLUMBA W POLSCE Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ


 

 

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ


43-430 Skoczów, ul. Objazdowa 18/39

tel. 794 423 362

www.apostolstwods.pl

www.pompejanska.pl

Moderator diecezjalny: ks. Marcin Wróbel

Zelator diecezjalny: Lidia Greń-Wajdzik, tel.: 33 853 37 20; 696 852 632

e-mail: lidiawajdzik@wp.pl

 

KURIA LEGIONU MARYI-MATKI BOSKIEJ OPATRZNOŚCI


34-312 Międzbrodzie Bialskie, ul. Orionistów 1

Opiekun duchowy- ks. Teofil Górny

 

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA RODZINY W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Bystrzańska 55 C , 43-300 Bielsko-Biała

http://www.dowr.com.pl/

Opiekun duchowy – ks. Józef Walusiak

 

FUNDACJA ZAPOBIEGANIA I RESOCJALIZACJI UZALEŻNIEŃ “NADZIEJA”


Nr konta: ING Bank Śląski o/Bielsko-Biała

03 1050 1070 1000 0001 0027 3226

 

KATOLICKI OŚRODEK WYCHOWANIA I TERAPII MŁODZIEŻY “NADZIEJA”

43-346 Bielsko-Biała, ul. Barkowska 167c

tel.: 33 816 07 67

www.nadzieja.bielsko.pl

e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl

KONTO FUNDACJI

ING Bank Ślaski S.A. o/Bielsko – Biała

77 1050 1070 1000 0023 1947 0486

Kapelan

Ks. Józef Walusiak

Dyrektor

p. Adam Kasprzyk

 

HOSTEL “KLIMCZOKÓWKA”

43-382 Bielsko-Biała ul. Zapora 100

tel.:/fax 033 818 51 93

e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl

 

HOSTEL IM KRÓLOWEJ POKOJU

43-344 Bielsko-Biała ul. Kolonia 17

tel.: 33 818 92 90, 785 866 333

e-mail: hostelkp@o2.pl

Nr konta: ING Bank Śląski o/Bielsko-Biała

58 1050 1070 1000 0001 0321 2015

Kierownik: Krzysztof Czub

 

WSPÓLNOTA TRUDNYCH MAŁŻEŃSTW SYCHAR


Franciszkański Dom Formacyjno-Edukacyjny w Rychwałdzie.

34–322 Gilowice, Franciszkańska 10

rychwald-sanktuarium.sychar.org

e-mail: fdfe@franciszkanie.pl

Lider Ogniska SYCHAR: Iwona Sobel

Opiekun Duchowy: o. Tomasz Pawlik

 

WSPÓLNOTA PRZYMIERZA RODZIN „MAMRE”


Koordynator: Krzysztof Duda

e-mail: krzysztof.d86@gmail.com

 

WSPÓLNOTA CHRYSTUSA ZAMRTWYCHWSTAŁEGO “GALILEA”


Bielsko-Biała

Asystent kościelny: Ks. Marcin Hałas

Parafia pw.  Św. Józefa

ul. Tuwima 62 – Bielsko-Biała ( Złote Łany)

tel. +48 887 332 323

Koordynator Winnicy Bielsko-Biała: Dorota Górka

tel. + 48 604 453 730

www.bielsko.galilea.pl

 

Rejon Żywiecki

Asystent kościelny: Ks. Jan Franc

ul. Rynek 1 – Porąbka

tel.: 33 810 62 62

e-mail: jan.franc@wp.pl

Spotkania Wspólnoty przy Parafii pw. NNMP

ul. Rynek – Żywiec

Odpowiedzialni za Rejon Żywiecki: Dariusz i Katarzyna Bąk

tel. + 48 601 666 187

www.stryszawa.galilea.pl